Νεοελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: 2η Ενότητα – Σημασία και χρησιμότητα της γλωσσομάθειας(Κριτήριο αξιολόγησης)

Νεοελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: 2η Ενότητα – Σημασία και χρησιμότητα της γλωσσομάθειας(Κριτήριο αξιολόγησης)

 Κείμενο: Σημασία και χρησιμότητα της γλωσσομάθειας

Η σημασία που έχει η γλωσσομάθεια, το να έχει μάθει κανείς και να ξέρει πλάι στη δική του μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες, και η ανάγκη να γίνει αυτό, στα χρόνια προπάντων που ετοιμάζεται για τη ζωή, είναι τόσο μεγάλη, σχεδόν αυτονόητη – ιδίως στην εποχή μας με την τόσο στενή και έντονη διεθνική συγκοινωνία και επικοινωνία (ταξίδια, αεροπλάνα, ραδιόφωνα, κινηματογράφοι) – που δε χρειάζεται να γίνει διεξοδικός λόγος.

Οι λόγοι που μας σπρώχνουν στη γλωσσομάθεια είναι πολλοί. Πρώτα πραχτικοί: χρειαζόμαστε την ξένη γλώσσα για τη ζωή, για να συνεννοούμαστε με τους αλλόγλωσσους άμα ταξιδεύαμε στην πατρίδα, τους, ή και στον τόπο μας, ιδίως όμως για το επάγγελμα που ενδεχομένως θα διαλέξουμε (λ.χ. έμπορος υπάλληλος, δαχτυλογράφος, διπλωμάτης κτλ). Μας χρειάζεται έπειτα η ξένη γλώσσα αν ετοιμαζόμαστε για στάδιο επιστημονικό, αφού με αυτή, και μάλιστα με αυτές, θα καταρτιστούμε αρτιότερα και θα μπορούμε να καταφύγουμε στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Τέλος με την ξένη γλώσσα ερχόμαστε σε επικοινωνία, επιπόλαιη ή βαθύτερη, με τις ξενόγλωσσες λογοτεχνίες και με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Γιατί η γνώση μιας ξένης γλώσσας που μαθαίνουμε δε μας αποκαλύπτει μόνο, από τις άμεσες πηγές, τους θησαυρούς της σοφίας ενός ξένου λαού, τόσο απαραίτητες για μας αν προσέξουμε την ιδιοτυπία της ξένης γλώσσας και μελετήσουμε την εθνική της λογοτεχνία, μας φέρνει σ’ επαφή με τη σκέψη και την ιδιοφυία του λαού της- μας μεταφέρνει από τον ορισμένο και πάντα περιορισμένο ορίζοντα της μητρικής γλώσσας -που σα δική μας και γνώριμη από τη βρεφική ηλικία δε μας αφήνει συνήθως να πάρουμε απόσταση – σε ιδίωμα διαφορετικό. Παράλληλα, μας πάει στην ψυχολογία και στη νοοτροπία άλλου λαού, διαφορετική από τη δική μας. Επιπλέον, μας ανοίγει ένα νέο κόσμο και σα να μας χαρίζει μια καινούρια ψυχή μας κάνει ακόμη, με τη σύγκριση, να νιώσουμε καλύτερα τη δική μας εθνική γλώσσα και την ιδιοτυπία του έθνους μας. Γι’ αυτό, λοιπόν, είπε ένας Γερμανός ποιητής, ο Huckert, πως με κάθε γλώσσα που μαθαίνεις παραπάνω, ελευθερώνεις μέσα σου ένα πνεύμα δεμένο ως τότε. Εκτός από το περιεχόμενο αυτό της ξένης γλώσσας, ας προστεθεί ακόμη και ότι με αυτή και με την προσπάθεια να την καταλαβαίνουμε κάνει το μυαλό μας ιδιαίτερη άσκηση.

Αν τέτοια είναι γενικά η σημασία της γλωσσομάθειας, αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για λαό καθώς εμείς οι Έλληνες, που είμαστε λίγοι αριθμητικά πλάι στους μεγάλους ευρωπαϊκούς, που ταξιδεύαμε πολύ στο εξωτερικό και σε τόπους που δεν ξέρουν τη γλώσσα μας, που δεν έχομε ακόμη φιλολογία αρκετά αναπτυγμένη και που δεν μπορούμε να καταρτι­στούμε επιστημονικά χωρίς ξένη γλώσσα.

ΘΕΜΑΤΑ

1ο Θέμα

 

Με ένα σύντομο σημείωμά σας (50-60) να αποδώσετε συνοπτικά και χωρίς δικά σας σχόλια το περιεχόμενο της τρίτης και της τέταρτης παραγράφου του κειμένου.

(μονάδες 6)

2ο Θέμα

1.Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης («Οι λόγοι… ευρωπαϊκό πολιτισμό.») παραγράφου.

2.Να γράψετε τους πλαγιότιτλους των δύο πρώτων παραγράφων του κειμένου.

3.Έπειτα, Επιπλέον, Γιατί, λοιπόν. Τι δηλώνουν οι παραπάνω διαρθρωτικές λέξεις.

4.Να γράψετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων: προπάντων, διεξοδικός, επιπόλαιη, να νιώσουμε.

(μονάδες 4) 

 

VII. Παραγωγή λόγου

Οι Έλληνες μαθητές στις μέρες μας μαθαίνουν τουλάχιστον μία με δύο ξένες γλώσσες. Θεωρείται ότι θα τους χρειαστούν στη ζωή τους; Γράψτε ένα άρθρο (200-250 λέξεις) στην εφημερίδα του σχολείου σας, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η γνώση μίας ή και δύο ξένων γλωσσών στον σύγχρονο κόσμο.

(μονάδες 10)

Φωτεινή Μαργώνη
Αποφοίτησε από το τμήμα φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών(τομέα κλασικών σπουδών). Από το 2010 εργάζεται ως φιλόλογος στο Αγρίνιο.

Αποφοίτησε από το τμήμα φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών(τομέα κλασικών σπουδών). Από το 2010 εργάζεται ως φιλόλογος στο Αγρίνιο.