ΕΑΠ: Νέα Διοικούσα Επιτροπή

ΕΑΠ: Νέα Διοικούσα Επιτροπή

Με την υπ. αριθ. 27537/Ζ1/16-2-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 102/26-2-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως εξής:

Τακτικά μέλη:

ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως Πρόεδρος

ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥΜΑΡΙΑ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩNΙΟΣ, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ

ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ

ΜΙΧΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, Εκλεγμένος εκπρόσωπος μελών ΔΕΠ ΕΑΠ

Αναπληρωματικά μέλη:

ΔΙΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΜΑΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

ΛΑΠΑΤΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΙΡΟΣ, Καθηγητής Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Αν. Καθηγήτρια στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η του Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ

ΚΑΜΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ

ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ

ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Εκλεγμένος εκπρόσωπος μελών ΔΕΠ ΕΑΠ

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος