ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ * ΙΛΙΑΔΟΣ * ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.
Ἡ ἀκρόασις τοῦ μύθου εὑρίσκεται εἰς ἀντιστοιχίαν πρὸς τὶς ἁγιώτερες τελετὲς καὶ τὰ τελειότερα Μυστήρια. – Κάθε μῦθος εἶναι Δαιμόνιος ὡς πρὸς τὴν ἐπιφανειακήν του ὄψιν καί Θεϊκὸς ὡς πρὸς τὴν ἀπόρρητον θέασίν του.- Κάθε μῦθος πρέπει νὰ ἀνάγεται εἰς τὸ ἀνώτατον συνειδησιακὸν ἐπίπεδον, ἤτοι τὸ ἐκθεωτικόν. Πρόκλος.
Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἡ ὁποία ἔχει βάρβαρα κακοποιηθῆ καὶ ὑποβιβασθῆ, ἀποτελεῖ τὴν ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ἀποκαλύπτοντας διὰ τῶν συμβόλων καὶ ἀλληγοριῶν της ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΝΟΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΎΣ. Νάγος.

Ἰδεοθέατρον: Στουρνάρη 57 Τ.Κ. 104.32 Ἀθήνα,
Πληροφορίες: τηλ. 210.5237543, 6937392566.
Email: [email protected],
Facebook: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ www ideotheatron.gr
Εἴσοδος 10€ γιά κάθε μάθημα.
——————–
ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 * ΑΓΩΓΗ ΨΥΧΗΣ!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ, ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.
ΟΡΦΙΚΗ, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ, ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ, ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
Καθημερινά μαθήματα 7:00-9:00 μ.μ. ἐκτός Τρίτης.

Δευτέρα 19:00-21:00:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ; ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΝΑΤΟΥ. Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ. Τί εἶναι ἡ Φιλοσοφία; Μελέτη Θανάτου. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ. Κρίση,Τόποι, Τιμωρίες, Έπιλογές νέας Ζωῆς. Μέσα ἀπό τά Πλατωνικά ἔργα: ¨ΓΟΡΓΙΑΣ¨, ¨ΦΑΙΔΩΝ¨, ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨. Μία μοναδική περιγραφή γιά τό τί συμβαίνει στήν ψυχή άπό τήν στιγμή πού πεθαίνει ἔως τήν νέα ἐνσάρκωση. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ;

Τετάρτη 19:00-21:00:
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. * Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. Μέ ὁδηγό τά ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ τῶν Πυθαγορείων καί τήν Ἀπολλώνια Μυστηριακή Γνώση τοῦ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ τοῦ Σ. Νάγου. ΟΥΔΕΙΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΕΟΝ ΕΝ ΤΗ ΔΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟΥ ΟΨΕΤΑΙ, ΕΑΝ ΜΗ Ο ΒΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ Ο,ΤΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚ ΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΤΑΣΣΟΥΝ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΩΡΟΝ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΦΕΓΓΕΙ!

Πέμπτη 19:00-21:00:
ΠΡΟΚΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ. – ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.
ΧΡΥΣΗ ΑΛΥΣΣΟΣ ΟΡΦΙΚΗ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ – ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ – ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ – ΠΡΟΚΛΕΙΟΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Αὐτός ποῦ γνωρίζει τόν ἑαυτό του (ἀρχίζοντας ἀπό τήν Ἑστία του), ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τόν ἀρχηγέτη τῆς καθαρτήριας ζωῆς, τόν θεό Ἀπόλλωνα. Πρόκλος.

Παρασκευή 19:00-21:00 ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ * Κοσμογονία, Κοσμολογία, Γνωσιολογία.
ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ – ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ * Η ΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣ ΛΟΓΟΣ. ΜΥΘΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΕΣ – ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΕΣ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

Σάββατο 19:00-21:00:
ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΥΘΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΛΟΥ. Τό Ἰδεοθέατρον, σᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά γνωρίσετε τὴν βάση τήν παγκοσμίου φιλοσοφίας. Ἡ παρακολούθηση τοῦ συνόλου τῶν πλατωνικῶν ἔργων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους, παρέχει στοὺς ἀκροατὲς τὴν δυνατότητα νά ἐφοδιαστοῦν γνωσιολογικὰ μὲ τὴν πολυτιμότερη παρακαταθήκη ποὺ ἄφησε στὴν ἀνθρωπότητα ὁ κορυφαῖος φιλόσοφος Πλάτων, τὴν ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ, μέθοδο ἐρεύνης καὶ ἀναζητήσεως τῆς ἀληθείας καθώς καί τήν ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ἰδανική μέθοδο διαπαιδαγωγήσεως καί αὐτογνωσίας. Ἡ Φιλοσοφία εἶναι βίωμα! Ζωὴ ἀφιερωμένη στὴν συνεχῆ ἐνεργὸ προσωπικὴ ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀρετῆς. Θαυμάζω σημαίνει ἀπορῶ – διερευνῶ. Ἀρχή δηλαδή τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ συνεχής ἔρευνα, ἡ ἀδιάκοπη ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας.
Οἱ Πλατωνικές ἰδέες μποροῦν νὰ γίνουν ὁ ἄριστος ὁδηγός τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἑρμηνεία τους βάσει τῶν λειτουργιῶν τῶν φυσικῶν καί πνευματικῶν νόμων τῆς Ὀρφικοπυθαγορείου παραδόσεως, ὅπως καί τῶν σχολίων τοῦ Πρόκλου βοηθοῦν στὴν συνειδητοποίηση, ὥστε νὰ γίνουν πράξη ζωῆς, βίωμα ψυχῆς. Γιὰ τὴν σύνδεση τῶν θείων Ἰδεῶν μὲ τὴν ἀνθρώπινη συνείδηση λειτουργεῖ ὁ Ἔρως. Ὡθεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ τείνει πρὸς τοὺς Θεούς καὶ τοὺς Θεούς νὰ κλείνουν πρὸς ἐκεῖνον. Ἔρως καὶ Λόγος ταυτοσημαίνονται. Ὁ Ἔρως, σύμφωνα μὲ τὸν Πλατωνικό Κρατύλο, συγγενεύει ἐτυμολογικά μὲ τὸν λόγο (εἴρειν: λέγειν). Οἱ ρίζες ΛΕΓ καὶ ΛΕΧ ἀποδεικνύουν τὴν σχέση τοῦ ΛΟΓΟΥ μὲ τὸν ΕΡΩΤΑ. Ρίζα ΛΕΓ: Συγκεντρώνω, πλαγιάζω ἐρωτικά. Ὁ ἐρευνητής τῶν λειτουργιῶν τῆς φύσεως ἵσταται μὲ θαυμασμό καὶ δέος μπροστά στὸ ἄπειρο βάθος καὶ ὕψος τῶν συνειδητοποιήσεων καὶ ὑποκλίνεται μπροστά στὸ θαῦμα αὐτό, στὸ ἀπέραντο μεγαλεῖο τῆς φύσεως καὶ τὸ ἀτελεύτητο τῶν νόμων καὶ λειτουργιῶν της, στὸν Σωκρατικό – Πλατωνικό Φιλόσοφο, Ἕλληνα Λόγο καὶ στὸν Ἀπρόσωπο Ἔρωτα!

Κυριακή 19:00-21:00:
ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ * ΙΛΙΑΔΟΣ * ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ.
Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ. Ἡ ἀκρόασις τοῦ μύθου εὑρίσκεται εἰς ἀντιστοιχίαν πρὸς τὶς ἁγιώτερες τελετὲς καὶ τὰ τελειότερα Μυστήρια. – Κάθε μῦθος εἶναι Δαιμόνιος ὡς πρὸς τὴν ἐπιφανειακήν του ὄψιν καί Θεϊκὸς ὡς πρὸς τὴν ἀπόρρητον θέασίν του.- Κάθε μῦθος πρέπει νὰ ἀνάγεται εἰς τὸ ἀνώτατον συνειδησιακὸν ἐπίπεδον, ἤτοι τὸ ἐκθεωτικόν. Πρόκλος. Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἡ ὁποία ἔχει βάρβαρα κακοποιηθῆ καὶ ὑποβιβασθῆ, ἀποτελεῖ τὴν ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ἀποκαλύπτοντας διὰ τῶν συμβόλων καὶ ἀλληγοριῶν της ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΝΟΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΎΣ. Νάγος.
============================
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Σάββατο 09:00 – 15:00 ΝΗΠΙΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ
Σάββατο 11:00-13:00 ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ Δραματοποίηση Ἰλιάδος καί Ὀδυσσείας.
Σάββατο 16:30 – 18:30 ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
————————————————–
Σάββατο 13:00-15:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Ο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ ΩΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΨΥΧΗΣ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ -ΣΚΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Διδάσκονται: ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ – ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ – ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΝΟΗ – ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ – ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ.

ESTIA TV: Τηλεοπτικές Ἐκπομπές: ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ – ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ
———————————————
ΘΕΑΤΡΟΝ ΙΔΕΩΝ – ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
———————————————
Έπιμέλεια μαθημάτων – διδασκαλία: Ραδάμανθυς Ἀναστασάκης (Διδάσκων Πανεπιστημίου, ἠθοποιός, ἐκδότης,- Δημιουργός τοῦ πρώτου Σχολείου Διδασκαλίας Ἀρχαίων ἑλληνικῶν: Νηπίων – Παίδων – Ἐνηλίκων). Εὐρυνόμη Γαβρᾶ (Δικηγόρος, ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας – μεταφράστρια ἀρχαίων κειμένων – ἐρευνήτρια).
———————————————
ΑΠΟ ΤΟ 1991 ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ! 27 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. 25.000 Μαθήματα, εκδηλώσεις Αρχαίας Ελλάδος δρώμενα παραστάσεις εκδρομές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικες εκπομπές …
———————————————
Ἰδεοθέατρον: Στουρνάρη 57 Τ.Κ. 104.32 Ἀθήνα,
Πληροφορίες: τηλ. 210.5237543, 6937392566.
Email: [email protected],
Facebook: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ www ideotheatron.gr
Εἴσοδος 10€ γιά κάθε μάθημα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.