Πρόταση Κ. Γαβρόγλου για νέο νόμο για τις μετεγγραφές

Πρόταση Κ. Γαβρόγλου για νέο νόμο για τις μετεγγραφές

«Κάνουμε την εξής συγκεκριμένη πρόταση: Σε 10 – 15 μέρες να συγκληθεί η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στην οποία θα καταθέσουν γραπτά τις απόψεις τους όλα τα κόμματα και να καταλήξουμε συναινετικά σε ένα νόμο για τις μετεγγραφές. Η ακρόαση φορέων θα γίνει όταν κατατεθεί ο νόμος με βάση τις προτάσεις που θα διατυπωθούν εδώ».

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος