Ορφικός Ύμνος ΕΡΩΤΟΣ

Ορφικός Ύμνος ΕΡΩΤΟΣ

Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ παρουσιάζουν τον «ΟΡΦΙΚΟ ΥΜΝΟ ΕΡΩΤΟΣ». Απαγγέλει ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ – ΙΑΛΥΣΣΟΣ, νομικός, φιλόλογος, συγγραφέας, ιδρυτής και διευθύνων της Πολιτιστικής-Ερευνητικής Εταιρείας ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ.

Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2018, στο ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οι Ορφικοί Ύμνοι είναι από τα αρχαιότερα, ωραιότερα και πολυτιμότερα λειτουργικά κείμενα. Διαπερνώνται από μία Απολλώνια έμπνευση, καθώς ο Ορφέας «ἔνθεος γενόμενος ἐποίησεν τοὺς Ὕμνους» και η ακτινοβολία τους διαπερνά τους αιώνες. Οι 88 Ιεροί Ύμνοι του Ορφέως (όσοι και οι Αστερισμοί της συμπαντικής Όρφνης – Νυκτός) συγκροτούν μιαν άμεση, φυσική και αβίαστη εισαγωγή στα μυστήρια της Ψυχής και του Κόσμου· είναι ένας ανεκτίμητος Θησαυρός της Ελληνικής Παραδόσεως· ένας μυσταγωγικός πλοηγός προς τα Ολύμπια Πεδία, που τόσο ποθούν και προς τα οποία αγωνίζονται να ανέλθουν οι εξελισσόμενες ψυχές του Πλανήτη Γη, της παλλόμενης Γαίας… Γιώργος Λαθύρης – Ιαλυσσός (Από την Εισαγωγή του Βιβλίου: «Ορφεύς – 88 Ιεροί Ύμνοι», Εκδόσεις ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ).

Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ ευχαριστούν θερμά τον κ. Γιώργο Λαθύρη-Ιαλυσσό και το ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ για την αγαστή συνεργασία τους.

Δέστε το βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο

 Ορφικός Ύμνος ΕΡΩΤΟΣ

 

ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ