Διάλεξη: Η διδασκαλία των ελληνικών και οι ελληνικές σπουδές στη Βραζιλία

Διάλεξη: Η διδασκαλία των ελληνικών και οι ελληνικές σπουδές στη Βραζιλία

Ο Όμιλος Καβάλας για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας -στο πλαίσιο της δράσης του που σχετίζεται με την προβολή θεμάτων γλωσσικού ενδιαφέροντος- θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με κύριο ομιλητή
το Bραζιλιάνο ελληνιστή Theo de Borba Moosburger
δρ φιλολογίας, διδάσκοντα την ελληνική γλώσσα σε πανεπιστήμια της Βραζιλίας,
με θέμα:
΄΄Η διδασκαλία των ελληνικών και οι ελληνικές σπουδές στη Βραζιλία΄΄
Ξενοδοχείο ΄΄ΕΣΠΕΡΙΑ΄΄,  Δευτέρα, 12 Φεβρ. 2018, ώρα 19.00

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος