Πλάτωνος “Πολιτεία” 13 : Κριτήριο αξιολόγησης

Πλάτωνος “Πολιτεία” 13 : Κριτήριο αξιολόγησης

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνα “Πολιτεία” – Ενότητα 13

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους Περί του Στεφάνου, 206-207

 

Επισκεφτείτε τη σελίδα του Ε.Ο. Ορίζοντες

Επισκεφτείτε τη σελίδα του Ε.Ο. Ορίζοντες στο facebook

Ε.Ο.Ορίζοντες