Συνέδριο: Μεσογειακοί Διάλογοι – Διδάσκοντας Ιστορία πέρα από τους ορίζοντές μας

Συνέδριο: Μεσογειακοί Διάλογοι – Διδάσκοντας Ιστορία πέρα από τους ορίζοντές μας

Η Μεσόγειος θεωρείται το λίκνο μεγάλων πολιτισμών. Σήμερα στην περιοχή αυτή εκτυλίσσεται μια πρωτοφανής ανθρωπιστική κρίση. Το EUROCLIO επέλεξε ως θέμα για το 25ο Ετήσιο Συνέδριό του τον τίτλο «Μεσογειακοί Διάλογοι: Διδάσκοντας Ιστορία πέρα από τους ορίζοντές μας» (“Mediterranean Dialogues: Teaching History beyond our Horizons”). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 21 Απριλίου έως και 26 Απριλίου 2018 στη Μασσαλία, Γαλλία.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://pro.europeana.eu/event/mediterranean-dialogues-teaching-history-beyond-our-horizons

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος