Δ. Πολυχρονάκης: Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος και το αίτημα του ρεαλισμού στα ελληνικά γράμματα

Δ. Πολυχρονάκης: Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος και το αίτημα του ρεαλισμού στα ελληνικά γράμματα

5η Εκδήλωση του Κύκλου Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 2017-2018

«Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος και το αίτημα του ρεαλισμού στα ελληνικά γράμματα»
Εισήγηση: Δημήτρης Πολυχρονάκης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιανουρίου 2018 και ώρα 18.30 στον χώρο του
Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ (8ος όροφος, 829).

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.phil.uoa.gr/proboli-ekdilwshs-apo-proth-selida/dhmitr…

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος