Πλάτωνος Συμπόσιον – Άννα Χ. Μαρκοπούλου. Μάθημα 26ον: Η αρετή της σοφίας του Ουρανίου Έρωτος

Πλάτωνος Συμπόσιον – Άννα Χ. Μαρκοπούλου. Μάθημα 26ον: Η αρετή της σοφίας του Ουρανίου Έρωτος

Πλάτωνος Συμπόσιον – Άννα Χ. Μαρκοπούλου. Μάθημα 26ον: Η αρετή της σοφίας του Ουρανίου Έρωτος

 

ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ