Περσεφόνη, η Κόρη του Κάτω Κόσμου. Ο συμβολισμός του μύθου της

Περσεφόνη, η Κόρη του Κάτω Κόσμου. Ο συμβολισμός του μύθου της

Περσεφόνη, η Κόρη του Κάτω Κόσμου. Ο συμβολισμός του μύθου της 

 

ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ