Ομιλία: Τα κόμικς στην εκπαίδευση, ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης

Ομιλία: Τα κόμικς στην εκπαίδευση, ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης

Ο συγγραφέας – εκπαιδευτικός Τάσος Αποστολίδης θα μιλήσει για: “Τα κόμικς στην εκπαίδευση, ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης”, την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, στις 18:30 – 20:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμύνης 27. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στους λάτρεις των κόμικς.

Το θέμα θα αναπτύξει ο συγγραφέας – εκπαιδευτικός Τάσος Αποστολίδης

Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας, διενεργείται ένας έντονος διάλογος για την πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και της νέας ψηφιακής πλέον γενιάς; Προσαρμόζεται στις κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές ή παραμένει στάσιμο; Πόσο κρίσιμη είναι σήμερα η επανεξέταση και η χάραξη νέων πολιτικών στην εκπαίδευση με στόχο την κατάρτιση μιας νέας εκπαιδευτικής εμπειρίας βασισμένης στις αρχές της καινοτομίας και της δημιουργικότητας; Οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα, υποστηρίζοντας ή αμφισβητώντας τη χρήση των comics ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Η ένταξη των comics στην εκπαιδευτική ή καλύτερα στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ερεθισμάτων για την αναζήτηση γνώσης, τόσο για θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη σχολική εκπαίδευση, όσο κυρίως για θέματα που αφορούν στην ευρύτερη κατανόηση και κοινωνική συμπεριφορά.

Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων σχεδιάζουν και υλοποιούν νέους τρόπους διδασκαλίας μέσα από τα comics αντιλαμβανόμενοι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του αφηγηματικού Μέσου. Παράλληλα, τα comics ενδεχομένως να παρουσιάζουν ένα πλεονέκτημα συγκριτικά με άλλες διδακτικές μεθόδους, αφού βασίζονται κυρίων στη δύναμη της εικόνας. Η δυναμική της γλώσσας των comics (συνδυασμός λόγου και εικόνας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αφήγησης, δύναμη της εικόνας) μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό κίνητρο και ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο που θα αντικαταστήσει το «πρέπει να διαβάσω, να ψάξω, να μάθω» των μαθητών με το «θέλω να διαβάσω, να ψάξω, να μάθω».

Η αποκωδικοποίηση των μηχανισμών του, η δυνατότητα συμμετοχής και παρέμβασης κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, το σπάσιμο των όποιων πολιτιστικών και γλωσσικών διαφορών (μέσα από τη δύναμη της εικόνας), η προσέγγιση «δύσκολων» θεμάτων (ρατσισμός, πόλεμος, μετανάστευση κλπ), η ανάπτυξη της κριτικής και συνθετικής σκέψης, η εισαγωγή της δημιουργικότητας στις σχολικές τάξεις, η άντληση πλούτου πληροφοριών και κυρίως η παρακίνηση για εμπλουτισμό αυτών των πληροφοριών αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που
μπορούν να προφέρουν τα comics στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος