Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα

Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα

Κατηγορίες εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές χωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες:

1. «Εισαγωγικές εξετάσεις»

2. «Ευαλωτότητα»

3. «Κύπριοι/ες»

4. «Στρατιωτικές σχολές»

5. «Αθλητές/τριες»

6. «Άλλος τρόπος εγγραφής»

7. «Κατατακτήριες εξετάσεις».

Παρατηρούμε ότι: • Στην κατηγορία «Ευαλωτότητα» εντάσσονται φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί ως «3%», «5%», «Ν. 2640», «Αλλοδαποί», «Αλλογενείς», «Ομογενείς», «Α.Μ.Ε.Α.», «Λόγοι Υγείας Φοιτητή», «Μειονότητα», «Οικονομικοί Λόγοι», «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού» κλπ. • Στην κατηγορία «Άλλος τρόπος εγγραφής» εντάσσονται φοιτητές/τριες από μετεγγραφή κλπ. • Στην κατηγορία «Εισαγωγικές εξετάσεις» εντάσσονται φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με Γενικές Εισαγωγικές Εξετάσεις (90%, 10% και εσπερινά) και που δεν ανήκουν στις λοιπές κατηγορίες. • Δεν συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη ένα μικρό ποσοστό εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών (περίπου 2%) που ανήκουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Κατανομή μεταβλητής «Τρόπος Εγγραφής» στο σύνολο των εγγεγραμμένων.

Η μελέτη

 

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος