Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος “Κύρου Παιδεία” 3.1.24-25

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος “Κύρου Παιδεία” 3.1.24-25

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος “Κύρου Παιδεία” 3.1.24-25

Καὶ σύ γε, ἔφη, οἶσθα ὅτι ἀληθῆ λέγω· ἐπίστασαι γὰρ ὅτι οἱ μὲν φοβούμενοι μὴ φύγωσι πατρίδα καὶ οἱ μέλλοντες μάχεσθαι δεδιότες μὴ ἡττηθῶσιν [ἀθύμως διάγουσι, καὶ οἱ πλέοντες μὴ ναυαγήσωσι,] καὶ οἱ δουλείαν καὶ δεσμὸν φοβούμενοι, οὗτοι μὲν οὔτε σίτου οὔθ’ ὕπνου δύνανται λαγχάνειν διὰ τὸν φόβον· οἱ δὲ ἤδη μὲν φυγάδες, ἤδη δ’ ἡττημένοι, ἤδη δὲ δουλεύοντες, ἔστιν ὅτε δύνανται καὶ μᾶλλον τῶν εὐδαιμόνων ἐσθίειν τε καὶ καθεύδειν. ἔτι δὲ φανερώτερον καὶ ἐν τοῖσδε οἷον φόρημα ὁ φόβος· ἔνιοι γὰρ φοβούμενοι μὴ ληφθέντες ἀποθάνωσι προαποθνῄσκουσιν ὑπὸ τοῦ φόβου, οἱ μὲν ῥιπτοῦντες ἑαυτούς, οἱ δ’ ἀπαγχόμενοι, οἱ δ’ ἀποσφαττόμενοι· οὕτω πάντωντῶν δεινῶν ὁ φόβος μάλιστα καταπλήττει τὰς ψυχάς.

Πηγή: TLG

Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 20

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους.
οἶσθα 2ο ενικό προστακτικής ενεστώτα
ἐπίστασαι Απαρέμφατο ενεστώτα
φύγωσι Ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο
δύνανται 3ο ενικό παρατατικού
λαγχάνειν Ο ίδιος τύπος στον αόριστο β´
φυγάδες Δοτική στον ίδιο αριθμό
φανερώτερον Θετικός βαθμός
μάλιστα Συγκριτικός βαθμός
σίτου Αιτιατική πληθυντικού
δεσμὸν Κλητική πληθυντικού

Μονάδες 10

  1. α) πατρίδα,μάχεσθαι, διὰ τὸν φόβον, ὑπὸ τοῦ φόβου,πάντων. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω όρους του κειμένου.

β) ὅτι ἀληθῆ λέγω.Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση) και να την συμπτύξετε σε μετοχή.

Μονάδες 10

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.