Κατάληψη στο 1ο & 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας για τις κάμερες παρακολούθησης

Κατάληψη στο 1ο & 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας για τις κάμερες παρακολούθησης

Tο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας βρίσκονται σε κατάληψη από χτες λόγω των καμερών που εγκαταστάθηκαν το καλοκαίρι στο σχολείο.

Οι καθηγητές ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα να γίνει συνεδρίαση του συλλόγου καθηγητών για να συζητηθεί το θέμα, όμως με την κατάληψη δεν μπόρεσε να γίνει εφικτό.
Σήμερα 14.30 έχει προγραμματιστεί να γίνει σχολικό συμβούλιο και να παραστεί η εταιρεία που εγκατέστησε τις κάμερες. Κανείς δεν λέει ποιος έδωσε εντολή να εγκατασταθοούν οι κάμερες.
Στο σχολικό συμβούλιο μετέχουν όλοι, δήμος, μαθητές, γονείς, καθηγητές.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

 ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ –Ε.Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχ. α ́ του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α’50 10.4.1997), τα δεδομένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2472/1997 ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας.

1.Εχει γνωστοποιηθεί στην αρχή δεδομένων η σύσταση, η λειτουργία και η έναρξη της επεξεργασίας των δεδομένων;

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε την Γ/ΕΞ/2274/ 31-03-2011 Απόφαση, γνωστή ως 1/2011 Οδηγία , με τίτλο «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β ́ 548. Σκοπός εκδόσεως της παραπάνω Οδηγίας είναι να καθορίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.

2.Έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι Οδηγίες που εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει επίσης να γνωστοποιεί τον χρόνο τήρησης των δεδομένων, εφόσον για ειδικούς, συγκεκριμένους και επαρκώς αιτιολογημένους λόγους που σχετίζονται με τον σκοπό της επεξεργασίας, επιδιώκει την τήρηση των δεδομένων που συλλέγονται για χρονικό διάστημα διαφορετικό από αυτό που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας Οδηγίας.

3.Ποιός κατά τον νόμο είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων;

Η ύπαρξη και μόνο καμερών σε σχολεία και άλλους χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι (όπως παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια κλπ.) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να έχει για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από μικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται μέσω καμερών (βλ. και Γνωμοδότηση 2/2009 της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29, καθώς επίσης και την Απόφαση 77/2009 της Αρχής).

4.Απασχόλησε τον Σύλλογο των Γονέων, το Σύλλογο των Καθηγητών ζητήθηκε η γνώμη τους για το θέμα;

Τα δεδομένα που καταγράφουν οι κάμερες πρέπει να διαγράφονται κατά την επόμενη εργάσιμη μέρα. Σε περίπτωση συμβάντος εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 8.[Το άρθρο 8 ορίζει: «2. Σε περίπτωση συμβάντος (π.χ. κλοπή, ληστεία, ξυλοδαρμός) σε βάρος του προσώπου ή των αγαθών του υπεύθυνου επεξεργασίας, αυτός επιτρέπεται να τηρεί τις εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν σε χωριστό αρχείο για 30 ημέρες. 3. Αν το συμβάν αφορά τρίτον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιτρέπεται να τηρεί τις εικόνες για 3 μήνες. 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το συμβάν αφορά τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης (π.χ. διερεύνηση απάτης ή διαφθοράς στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου μιας τράπεζας), ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στην Αρχή το αναγκαίο χρονικό διάστημα τήρησης των εικόνων.]

Η διαχείριση του συστήματος μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

5.Έχει καθοριστεί διαχειριστής και αν ναι ποιος είναι για το σχολείο μας;

Η απόφαση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος πρέπει να λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση του σχολείου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του συλλόγου γονέων και των μαθητικών συλλόγων όπου υπάρχουν.

Σύμφωνα με την οδηγία η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται κατ` αρχήν δοκιμαστικά, αφού προηγουμένως γνωστοποιηθεί στην Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας Οδηγίας (βλέπε παραπάνω), προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά του σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και τις επιπτώσεις του στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ιδιωτική ζωή των μαθητών. Στη συνέχεια η λειτουργία του συστήματος πρέπει να αξιολογείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ένα έτος, και να σταθμίζεται κάθε φορά εκ νέου η αναγκαιότητα λειτουργίας του. Τα στοιχεία τα σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Αρχή. Οι μαθητές, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί και οι λοιποί εργαζόμενοι στο σχολείο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

 

6.Τι από τα προαναφερόμενα έχουν έως σήμερα εφαρμοστεί;

Σύμφωνα με την οδηγία η παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν οπό τη νομοθεσία περί Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επισύρει διοικητικές, ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις.

Καθώς οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί και έως σήμερα δεν υπάρχουν επίσημες απαντήσεις τόσο από την Διεύθυνση των ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας αλλά και του Ε.Κ., παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση του Συλλόγου.

 

 

 

 

bty

bty

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.