Κύκλος Μάθησης:1ο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Κύκλος Μάθησης:1ο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου στις 10 π.μ. – 3:30 μ.μ.

Κύκλος Μάθησης
Σαρανταπόρου 32, 12134 Περιστέρι Αττικής

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος