Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης:Πρόγραμμα e-Learning | Μουσείο και Παιδί

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης:Πρόγραμμα e-Learning | Μουσείο και Παιδί

Το πρόγραμμα «Μουσείο και Παιδί» είναι ένα καινοτόμο e Learning πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μοιράζεται τα αποστάγματα γνώσης των 30 χρόνων λειτουργίας του εκπαιδευτικού τμήματος, ενός από τα πρώτα της Ελλάδας, απαντώντας στο καίριο αίτημα για ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσης. Το πρόγραμμα θα εστιάσει στη σχέση μουσείου και παιδιού, εξετάζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που εμπλέκουν το παιδί είτε ως μαθητή είτε ως μέλος της οικογένειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μουσειολόγους, επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου γενικότερα και ιδιώτες με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση στο μουσείο

Δομείται σε οκτώ ενότητες που εστιάζουν στην πολύπλευρη παιδαγωγική διαδικασία που επιτυγχάνεται μέσα και μέσω του μουσείου, εξετάζοντας πρακτικές εφαρμογές με μια κριτική ματιά. Κάθε ενότητα εξετάζει μία διαφορετική πρακτική, και παρέχοντας το θεωρητικό πλαίσιο, δίνει ξεκάθαρες κατευθυντήριες και παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών από πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι διδακτικές ενότητες είναι εμπλουτισμένες με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, πρωτότυπα κείμενα και προτεινόμενη βιβλιογραφία.

*Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20/10/2017
*Έναρξη μαθημάτων: 30 Οκτωβρίου 2017

Δείτε εδώ αναλυτικά τον Οδηγό Σπουδών

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος