Συνέδριο για την ανάδειξη και διαχείριση χώρων και μνημείων στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά

Συνέδριο για την ανάδειξη και διαχείριση χώρων και μνημείων στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά

Η προστασία, η συντήρηση, η ανάδειξη, η διαχείριση και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν σήμερα μια βασική πολιτική επιλογή. Με βασικό γνώμονα αυτή τη διαπίστωση το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Νέα δεδομένα για την αρχαιολογική και ιστορική κληρονομιά: Ανάδειξη και διαχείριση χώρων και μνημείων στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά» την 1 και 2 Δεκεμβρίου 2017 στους χώρους του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με σκοπό την προβολή των έργων αναστήλωσης και ανάδειξης που συντελέστηκαν την τελευταία 10ετία, με την αρωγή χρηματοδοτήσεων, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα ιστορικά μνημεία των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Αντικείμενο της συνάντησης είναι η διερεύνηση των μεθόδων παρέμβασης για την ολοκληρωμένη προστασία και λειτουργία χώρων και μνημείων από την αρχαιότητα έως τον 20ο αι., υπό το πρίσμα των νέων εργαλείων και των πολιτικών του τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης.

Μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα διατήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, το συνέδριο θα εστιάσει επιπλέον στο επίκαιρο θέμα της πολιτιστικής βιωσιμότητας και του πολιτιστικού σχεδιασμού. Βασικοί άξονες αυτής της συζήτησης θα είναι:

  • Οι χώροι και τα μνημεία ως ζωντανοί οργανισμοί που απαιτούν τη φροντίδα και τη μέριμνα του ειδικού επιστήμονα.
  • Οι χώροι και τα μνημεία διατηρούνται και προστατεύονται πιο αποτελεσματικά από τη στιγμή που κοινωνικοποιούνται και αποτελούν μέρος της καθημερινότητας μιας τοπικής κοινωνίας στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Στόχος είναι η συνάντηση αυτή, να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη μελέτη της διαχείρισης και ανάδειξης της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Τόσο με αυτό τον τρόπο, όσο και με την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία σε ειδικούς αλλά και το ευρύ κοινό να ενημερωθούν για πρόσφατα έργα, νέες μεθόδους και καλές πρακτικές.

Για την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή:

Επίκ. Καθ. Σταύρος Βλίζος, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49100, T. 26610.87428, [email protected]

Επίκ. Καθ. Παναγιώτα Πάντζου, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παλαιό Μουσικό Σχολείο – Αγ. Ιωάννης Ρηγανάς, Σεφέρη 2, Αγρίνιο 30100, Τ. 26410.74218, [email protected]

  Αφίσα και ανακοίνωση συνεδρίου

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος