Webinar:Συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Webinar:Συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Η παρούσα επιμόρφωση παρουσιάζει το θέμα των συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και των τρόπων με τους οποίους οι δυσκολίες αυτές εκδηλώνονται μέσα από διάφορες μορφές προβληματικής συμπεριφοράς. Ο επιμορφούμενος καταρτίζεται πάνω στο θέμα της παθολογίας και των ορίων που πρέπει να τίθενται ανάμεσα στο ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή στο σχολείο και πότε ο εκπαιδευτικός οφείλει να εκδηλώσει τον προβληματισμό και την ανησυχία του σχετικά με μια μαθητική συμπεριφορά. Περιγράφονται σε δύο ενότητες τα προβλήματα που εξωτερικεύονται (μέσα από έκδηλη, παρατηρήσιμη συμπεριφορά) και τα συναισθηματικά προβλήματα που εσωτερικεύονται και μπορεί να είναι πιο δύσκολα ανιχνεύσιμα, αλλά μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για την ψυχική υγεία του μαθητή. Το σεμινάριο αυτό δίνει για κάθε πρόβλημα την γενική περιγραφή, τη βασική συμπτωματολογία και τα αίτια του κάθε προβλήματος. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές αντιμετώπισης και παρέμβασης στο χώρο του σχολείου, με έμφαση στην ενσυναίσθηση, την καλλιέργεια της συναισθηματικής ευφυίας και τη σωστή συνεργασία της οικογένειας με τους εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες που ενδέχεται να εμπλακούν στη σωστή διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών.

Στόχος Επιμόρφωσης

 

Αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο στοχεύει να προσφέρει θεωρητική κατάρτιση σχετικά με ένα εύρος από συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα εσωτερικευμένης και εξωτερικευμένης έκφρασης των δυσκολιών αυτών. Θα γίνει περιγραφή των προβλημάτων που συναισθάνονται οι μαθητές σε κάθε βαθμίδα καθώς και θα παρουσιαστεί η αιτιολογία αυτών, με το σκεπτικό ότι η αντιμετώπισή τους χρειάζεται να στοχεύει στα βαθύτερα αίτιά τους. Ταυτόχρονα οι επιμορφούμενοι θα λάβουν μια σειρά από εργαλεία και τεχνικές αντιμετώπισης, τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν στη δική τους εκπαιδευτική πράξη. Στόχος είναι να δοθεί ένας συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης του φαινομένου, καθώς και η ευκαιρία απάντησης πιο συγκεκριμένων ερωτημάτων των συμμετεχόντων.

Τα συναισθηματικά προβλήματα των μαθητών είναι συχνά μη προσβάσιμα από τους εκπαιδευτικούς. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η επιμόρφωση δε στοχεύει να θέσει τους εκπαιδευτικούς σε ρόλο ειδικού που προβαίνει σε διαγνώσεις, αλλά να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί ότι στο δικό τους ρόλο εμπίπτει η αναγνώριση ορισμένων χαρακτηριστικών συμπτωμάτων αλλά και η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, ώστε η εκπαιδευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς να γίνει με διεπιστημονικό τρόπο που σέβεται την οριοθέτηση του επαγγέλματός τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν σχετικά με τον συναισθηματικό κόσμο των μαθητών τους και που επιθυμούν να ενημερωθούν για το πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να αντιμετωπίσει στα πλαίσια του σχολείου τα προβλήματα συμπεριφοράς που προκύπτουν. Επιπρόσθετα η θεματολογία ενδιαφέρει και ειδικούς παιδαγωγούς, καθώς τα προβλήματα συμπεριφοράς και οι τρόποι αντιμετώπισης αφορούν και την ειδική αγωγή. Το θεωρητικό υλικό και η ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση που προτείνεται αφορούν και τους σπουδαστές ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και τους γονείς που χρειάζονται κατάρτιση, προκειμένου να μάθουν περισσότερα για την παιδική και εφηβική συμπεριφορά καθώς και για επιστημονικά άρτιους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων.

Περιεχόμενο webinar

 

 

 

10:45 – 11.00

 

                                   

                                    Είσοδος στη διαδικτυακή πλατφόρμα και αναμονή έναρξης                           σεμιναρίου

11:00 – 12:30

 

 

                                    Α ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 • 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Στην πρώτη ενότητα γίνεται προσδιορισμός της σχετικής ορολογίας, για να επισημανθούν ποιες καταστάσεις αποτελούν συνηθισμένα, αναμενόμενα και φυσιολογικά στοιχεία της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής συμπεριφοράς. Γίνεται επισήμανση της έννοιας της συναισθηματικής φυσιολογικότητας και της μη αποκλίνουσας συμπεριφοράς και των αξόνων σύμφωνα με τους οποίους γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αποδεκτό και το παθολογικό. Αναφέρονται τα επίσημα διαγνωστικά εγχειρίδια και οι έννοιες της διάγνωσης, των συμπτωμάτων και της διαταραχής. Επίσης γίνεται μια εκτενής αναφορά στην οριοθέτηση του επαγγελματικού πλαισίου των εκπαιδευτικών και των επιστημόνων πρόνοιας και ψυχικής υγείας με τους οποίους χρειάζεται να υπάρχει ένα συνεργατικό πλαίσιο.

 • 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια παρουσίαση της ανάπτυξης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς. Περιγράφονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που εμφανίζονται στο σύγχρονο σχολείο ανά βαθμίδα, όπως για παράδειγμα η επιθετικότητα, ο εκφοβισμός, ο θυμός, η ανυπακοή, η διάσπαση της προσοχής και άλλα εμφανή και αναγνωρίσιμα προβλήματα. Επίσης γίνεται αναφορά σε άλλα συναισθηματικά προβλήματα που ενδέχεται να αποτελούν απόρροια άλλων καταστάσεων, κυρίως οικογενειακών, όπως είναι οι αντιδράσεις των παιδιών στο διαζύγιο των γονιών τους, σε αλλαγές των συνθηκών της ζωής τους ή σε κάποιας μορφής απώλεια.

12:30 – 12:40

 

          Διάλειμμα

12:40 – 14:15

 

          Β ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 • 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς. Δίνεται έμφαση στις αγχώδεις διαταραχές και διερευνώνται τα αίτια αυτών. Επίσης περιγράφεται η συμπτωματολογία της παιδικής και εφηβικής κατάθλιψης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι λεγόμενες διαταραχές πρόσληψης τροφής, που με τις αυξανόμενες διαστάσεις τους αρχίζουν να αποτελούν από τα κυριότερα προβλήματα ψυχικής υγείας εφήβων αλλά και παιδιών πλέον. Γίνεται ανάλυση και των προβλημάτων εξάρτησης από ουσίες αλλά και από το διαδίκτυο και τα βιντεοπαιχνίδια, λόγω των μεγάλων διαστάσεων που έχουν λάβει. Περιγράφονται οι κίνδυνοι της εσωτερίκευσης των συναισθηματικών προβλημάτων και υπογραμμίζεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών και της συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών.

 • 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενής ανάλυση των τρόπων αντιμετώπισης των συναισθηματικών δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς. Δίνεται έμφαση στο συμπεριφοριστικό μοντέλο, αναλύεται η κριτική αυτού και προτείνεται ένα διεπιστημονικό αλλά και διαθεωρητικό μοντέλο μαθητοκεντρικής φύσης, βασισμένο στην έννοια της ενσυναίσθησης και στη συνεργατική τάση μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές από ένα εύρος θεωρητικών μοντέλων και πολλά παραδείγματα για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ένας εκπαιδευτικός να διαχειριστεί τα προβλήματα των μαθητών του.

 • 5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης και περιστατικά στα οποία εκπαιδευτικοί επισήμαναν διάφορες δυσκολίες στη συμπεριφορά και τον συναισθηματικό κόσμο των μαθητών τους και που με διεπιστημονική προσέγγιση και υγιή συνεργασία μεταξύ οικογένειας, σχολείου και άλλων ειδικών τα παιδιά μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους και να ενταχθούν ομαλότερα στο σχολικό περιβάλλον.

 

Ημερομηνία και ώρα υλοποίησης

Ημερομηνία διεξαγωγής:                      Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Ώρα εισόδου στην πλατφόρμα:             10:45 – 11:00

Ώρες διεξαγωγής:                                 11:00 – 14.00

 

Επιμορφώτρια

 

Δρ Καλλιόπη Εμμανουηλίδου

Εκπαιδευτική- συμβουλευτική Ψυχολόγος, MEd, MEd, MSc, CertCouns, PhD

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Δρ Καλλιόπη Εμμανουηλίδου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνέχισε τις σπουδές της στη Μεγάλη Βρετανία και απέκτησε μεταπτυχιακά επιπέδου master στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MEd Psychology of Education), στη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση (MEd Counselling in Education) από το πανεπιστήμιο του Bristol και στην Εκπαιδευτική Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Exeter (MSc in Educational Research). Στο Πανεπιστήμιο του Exeter ολολήρωσε με κρατική υποτροφία τη διδακτορική της διατριβή (PhD in Education), με θέμα τη χαρισματικότητα, τα είδη νοημοσύνης και τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών. Παράλληλα εργάστηκε ως ερευνήτρια σε πανεπιστημιακά προγράμματα και ως διδάσκουσα σε μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών. Παρακολούθησε επιμορφώσεις συμβουλευτικής και ψυχολογίας (συμβουλευτική παιδιών, εξαρτήσεις, θεραπεία μέσω τέχνης, διαχείριση άγχους, ομαδική θεραπεία, κτλ.) και απέκτησε δύο Certificates Συμβουλευτικής, και Συμβουλευτικής για διαταραχές πρόσληψης τροφής από το Iron Mill Institute.

Στην Ελλάδα έχει εργαστεί ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως καθηγήτρια κοινωνικής εκπαίδευσης σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, ως καθηγήτρια ψυχολογίας στα ΚΕΜΕ New York College, Akmi Metropolitan College, North College και City College, ως διδάσκουσα στην ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης (προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ) και ως ειδική επιστήμων – διδάσκουσα (Π.Δ.407/80) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα δραστηριοποιείται συνεδριακά, με μεγάλο εύρος εισηγήσεων σε πανελλήνια, βρετανικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια.

Τηρεί γραφείο ψυχολόγου στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης και ασχολείται ιδιωτικά ως επιμορφώτρια, μεταφράστρια και συγγραφέας. Έχουν εκδοθεί τα βιβλία της «Ψυχολογία της Διατροφής», «Γυρίζω σελίδα στο άγχος», «Γυρίζω σελίδα στη διατροφή», «Γυρίζω σελίδα στη χαμηλή αυτοεκτίμηση», «Το ξωτικό που ήθελε να ψηλώσει», «Κάθε μέρα γονείς», «Ξαναστέκομαι στα πόδια μου» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Επίσης έχει συντάξει πρόγραμμα μεικτής μεθοδολογίας αναγνώρισης και διαχείρισης της χαρισματικότητας, πρόγραμμα διατροφικής αγωγής και συναισθηματικής αγωγής για γονείς και εκπαιδευτικούς και είναι η επιστημονική υπεύθυνη του Τεστ (Αυτο)Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού ΤΑΕ ΤΜ .

Παροχές & δηλώσεις συμμετοχής

 

 

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σχετικό επιστημονικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή αποκλειστικά μέσω διαδικτύου αναγράφοντας ΣΩΣΤΑ όλα τα στοιχεία σας.

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση θεωρείται δεδομένη μόνο εφόσον κάνετε την κατάθεση του ποσού συμμετοχής μέχρι την τελική ημερομηνία προεγγραφής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που αναφέρεται παρακάτω:

 • Τελική Ημερομηνία Προεγγραφής: 07 / 11 /2017
 • Ποσό Συμμετοχής: 35€

——————————————————————————————————————–

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

αριθμός λογαριασμού κατάθεσης 0026.0037.01.0200499162

δικαιούχος ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ

(μέσω ebanking: IΒΑΝ GR1102600370000010200499162|οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω ebanking επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα | μέσω ebanking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

———————————————————————————————————-

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Ε13 και το ονοματεπώνυμο σας. Δίχως κατάθεση του ποσού συμμετοχής δεν δεσμεύεται η θέση.

Σημαντική σημείωση:

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε πληρωμή εάν προηγουμένως δεν έχετε δηλώσει ηλεκτρονική συμμετοχή, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ακυρώσεις θέσεων και επιστροφή του ποσού γίνονται δεκτές μέχρι και 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, και εφόσον ειδοποιηθεί εγκαίρως τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό παρακρατείται και επιτρέπονται μόνο αντικαταστάσεις συμμετοχών με άλλο άτομο ή ηλεκτρονική αποστολή του επιμορφωτικού υλικού.

Γραμματεία webinar

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

 

Τ.     2310.230545 | 211.7706766

 1. M.     [email protected]| U www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Αφού εγγραφείτε στο σεμινάριο, θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα email επιβεβαίωσης. Αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές και έχετε προβεί στην κατάθεση του ποσού θα λάβετε ένα email που θα σας προσκαλεί να εγγραφείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Αφού κάνετε την εγγραφή σας λαμβάνετε ένα email από την πλατφόρμα που σας καλεί να συνδεθείτε “Join“. Συνιστάται να συνδεθείτε εκείνη την ώρα για να δείτε αν μεταφέρεστε αυτόματα στο χώρο αναμονής του σεμιναρίου ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Την ημέρα του webinar συνιστάται να «μπείτε» στη σχετική σελίδα περίπου 15 λεπτά πριν την ώρα της έναρξης, για να μπορέσετε να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες του προγράμματος.

Ωστόσο, για λόγους μεθοδικότητας, θα σας αποστείλουμε εκ των προτέρων και οδηγίες, συμβουλές και εικόνες για το εικονικό περιβάλλον (web classroom), ώστε να μπορείτε να εξοικειωθείτε και πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.

 

FAQs

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω;

Αρκεί να έχετε πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με γρήγορη και σταθερή ταχύτητα την ώρα που διεξάγεται το σεμινάριο, από όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκεστε!

 

Τι λογισμικό χρειάζεται;

Δεν χρειάζεται να «κατεβάσετε» κάποιο πρόγραμμα. Η πρόσβασή σας γίνεται στον browser (firefox, chrome, internet explorer, κτλ.) που ήδη χρησιμοποιείτε ακολουθώντας ένα link που θα σας δοθεί με την εγγραφή σας και ξεκινάτε να παρακολουθείτε με πολύ απλά βήματα.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευκολία πρόσβασης, ακόμα και αν διαμένετε σε απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές. Γλιτώνοντας τις μετακινήσεις εξοικονομείτε χρήματα και πολύτιμο χρόνο. Τα πλεονεκτήματα αφορούν και το περιβάλλον μας, καθώς η απουσία μετακινήσεων αλλά και εκτυπωμένου υλικού καθιστά τα webinars φιλικά προς το περιβάλλον.

Θα λάβω κάποια βεβαίωση;

Η βεβαίωση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά με τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή στο webinar. Θα είναι αντίστοιχη της διάρκειας του σεμιναρίου και θα αναγράφει τη θεματική που παρακολουθήσατε.


 

Πόσο εύκολο είναι;

Εφόσον έχετε διαβάσει τις οδηγίες που θα σας έχουν αποσταλεί και εφόσον θα έχετε εισέλθει (Join) αρκετά λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η παρακολούθησή του είναι εξαιρετικά εύκολη και η πλατφόρμα που επιλέξαμε είναι ιδιαίτερα εύχρηστη για τους συμμετέχοντες, ενώ παρέχει εικονικό ‘χώρο αναμονής’, ‘αίθουσα διδασκαλίας’ και ‘χώρο’ συζήτησης.

 

Θα παρέχεται υλικό;

Το υλικό θα σας αποσταλεί μέσω του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Εάν δεν μπορώ να παρακολουθήσω το webinar την ώρα της διεξαγωγής, μπορώ να το παρακολουθήσω αργότερα;

Όχι. Για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων το video του webinar δεν διανέμεται.

Παίρνω βεβαίωση παρακολούθησης εάν έχω καταθέσει το ποσό και δεν μπορέσω να παρακολουθήσω το σεμινάριο;

Όχι, αποστέλλεται μόνο το επιμορφωτικό υλικό που παραχωρεί ο εισηγητής. Βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται μόνο σε αυτούς που παρακολουθούν το σεμινάριο καθ’ όλη τη διάρκεια.

 

Είναι το ίδιο με το να παρακολουθήσω δια ζώσης;

Η εισήγηση θα ακούγεται με τον ίδιο τρόπο, θα μπορείτε να βλέπετε τον εισηγητή, αλλά απουσιάζει η οπτική επαφή μεταξύ συνεκπαιδευόμενων. Ωστόσο, μαθησιακός στόχος των webinars είναι η ανάπτυξη περισσότερων και πιο εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων, σε σύγκριση με άλλου τύπου δραστηριότητες δια βίου εκπαίδευσης (σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις).

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.