Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για μια πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.

Διερεύνηση διδακτικών πρακτικών για μια πολυεπίπεδη και διαφοροποιημένη προσέγγιση της ανάγνωσης στα ΕΠΑ.Λ.

Το κείμενο που δημοσιεύεται αποτελεί πρόταση παρέμβασης με σκοπό τη διερεύνηση και διαμόρφωση διδακτικών πρακτικών στα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ ΕΠΑ.Λ. Απώτερος στόχος η ενίσχυση των μαθητών/τριών των ΕΠΑΛ ως αναγνωστών/τριών. 

[Το κείμενο σε pdf]

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος