Ο γάμος, η δεξίωση και το νυφοπάζαρο

Ο γάμος, η δεξίωση και το νυφοπάζαρο

Τα μεγαλύτερα νυφοπάζαρα γίγνονται εις τας δεξιώσεις γάμου.
Κάθε άπελπις ελεύθερος ανήρ και άπελπις ελευθέρα γυνή ή περίπου ελευθέρα ελπίζει επί τη ανευρέσει συντρόφου.
Ο κανών δεν έχει εξαιρέσεις καθότι περιλαμβάνει εφήβους, νέους, μεσήλικες και υπερήλικες. Βεβαίως, θα ήτο κωμικόν μία μεσήλιξ να ανέμενε την αρπαγήν της εις τα οπίσω της νύφης εκτοξευθείσης ανθοδέσμης ειδικώς όταν έχει εις το παρελθόν η ιδία πολλαπλώς εκσφενδονήσει ανθοδέσμας εις τα οπίσω.
Η μεθοδολογία ενός μεσήλικου καμακιού γάμου έχει ως εξής προς ενημέρωσιν των ενδιαφερομένων μεσήλικων γυναικών :
Στάδιον πρώτον: γίγνεται εμβριθής μελέτη της λίστας προσκεκλημένων ανδρών, ένθα εντοπίζονται οι μονήρεις μπακουριασμένοι μη συνοδευμένοι άνδρες.
Στάδιον δεύτερον: Αναζητώνται πληροφορίαι εις το φεισμπούκιον, εις τας πληροφοριοδότριας κουτσομπόλας φιλενάδας και αλλαχού.
Στάδιον τρίτον: Αναζητείται το όχημα αφίξεως του καμακωτέου ανδρός, αν δηλαδή είναι τουλάχιστον μπεεμβέδιον μην είναι κανένα ξεφτιλοειδές χιουντάιον.
Στάδιον τέταρτον: Ρίπτονται ματιαί φαρμακεραί πλήρεις υποσχέσεων. Γίνονται συστάσεις αμοιβαίως και παραμένει η γυνή επ΄ολίγον εις την διπλανήν άδειαν καρέκλαν. Αναπτύσσονται ευφάντασται προσωπικαί αφηγήσεις όπως ότι ο ανήρ είναι ο έκπτωτος πρήγκιψ του Σαχλαμαριστάν και η γυνή, ότι άρτι αφίχθη εκ του Capo di malakia. Ο ανήρ έχει αρχίσει να φουντώνει εγκεφαλικώς βεβαίως, καθότι λόγω ηλικίας μόνον μεγέθους φασιόλου θα ήταν η φούντωσις η χαμηλωτέρα ούτε κατά διάνοιαν φασιόλου Πρεσπών.
Στάδιον πέμπτον: Δίδεται παραγγελία εις τον ντιτζέιον να πέξει μερικά αστεία καψουροτραγουδάκια από τραλαλά καψουροκαλλιτέχνας. Ο ντιτζέιος γελά και δεν χαλά χατήριον. Το συνεπαρμένον ζεύγος λικνίζεται απαλώς καθώς ο καβαλιέρος συμβολίζει τας νέας υποσχέσεις περί αποκαταστάσεως εις στιμοκώλους εποχάς. Το ραντεβούδιον της επαύριον είναι η νέα ημέρα των ερωτευμένων γεροντοκαψούρηδων.

Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης
Διευθύνω τα φροντιστήρια «Πράξις γκρουπ» στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναζητώ τρόπους που εμπνέουν στους μαθητές το όραμα.Πιστεύω, ότι δεν φτάνει να κάνεις καλό μάθημα, αλλά πρέπει να εφευρίσκεις διαρκώς νέες ιδέες για να ενθαρρύνεις στη γνώση και να προτρέπεις στην επιτυχία.Ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιείς τότε, είναι και γνώσεις αλλότριων – φαινομενικά κλάδων. Θήτευσα και μυήθηκα στο παρελθόν στον ημιεπαγγελματικό κινηματογράφο ταινιών μικρού μήκους, καθώς και στην καλλιτεχνική φωτογραφία.Σε αμφότερα τα μέσα ευοδώθηκαν οι επιδόσεις μου σε βαθμό που μου άφησαν εμπειρία ικανοποιητική για να διευθύνω σκηνοθετικά μία παρουσίαση επαγγελματικού προσανατολισμού. Πιστεύω, ότι καλύτερα απ΄όλους μπορούν να χαράξουν το όραμα στους νέους αυτοί, που ζουν καθημερινά μαζί τους και διαθέτουν το απαραίτητο ταλέντο.

Διευθύνω τα φροντιστήρια «Πράξις γκρουπ» στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναζητώ τρόπους που εμπνέουν στους μαθητές το όραμα.Πιστεύω, ότι δεν φτάνει να κάνεις καλό μάθημα, αλλά πρέπει να εφευρίσκεις διαρκώς νέες ιδέες για να ενθαρρύνεις στη γνώση και να προτρέπεις στην επιτυχία.Ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιείς τότε, είναι και γνώσεις αλλότριων – φαινομενικά κλάδων. Θήτευσα και μυήθηκα στο παρελθόν στον ημιεπαγγελματικό κινηματογράφο ταινιών μικρού μήκους, καθώς και στην καλλιτεχνική φωτογραφία.Σε αμφότερα τα μέσα ευοδώθηκαν οι επιδόσεις μου σε βαθμό που μου άφησαν εμπειρία ικανοποιητική για να διευθύνω σκηνοθετικά μία παρουσίαση επαγγελματικού προσανατολισμού. Πιστεύω, ότι καλύτερα απ΄όλους μπορούν να χαράξουν το όραμα στους νέους αυτοί, που ζουν καθημερινά μαζί τους και διαθέτουν το απαραίτητο ταλέντο.