Αποσυμβολισμός Ιλιάδος (Θάνατος – Μεταμόρφωση)

Αποσυμβολισμός Ιλιάδος (Θάνατος – Μεταμόρφωση)

Τελευταίο ΗΡΩΙΚΟ Μάθημα! Ἐναρξις νέου κύκλου Δευτέρα 28/8//17.
Μαθήματα – Εργασίες γιά Ελεύθερα Πνεύματα!
Μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη.
(Διδάσκων Πανεπιστημίου – Δ/ντής Ιδεοθεάτρου)
καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρά
(Δικηγόρο – μεταφράστρια αρχαίων υπ.δρ.Φιλοσοφίας).
ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ Στουρνάρη 57 Αθήνα.
Κρατήσεις θέσεων: 210.52.37.543, 6937392566.
Εἴσοδος 10€. emal:[email protected]

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος