Ζ΄Διεθνὲς Συνέδριο «Φεραὶ-Βελεστῖνο-Ρήγας. Ἱστορία-Ἀρχαιολογία Λαογραφία περιοχῆς Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Ζ΄Διεθνὲς Συνέδριο «Φεραὶ-Βελεστῖνο-Ρήγας. Ἱστορία-Ἀρχαιολογία Λαογραφία περιοχῆς Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Βελεστῖνο, 6-8 Ὀκτωβρίου 2017

Ὁλοκληρώθηκε ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀνακοινώσουν τὰ καινούργια στοιχεῖα γιὰ τὶς τρεῖς θεματικὲς ἑνότητες τοῦ Ζ΄Διεθνοῦς Συνέδριου, γιὰ τὸν Ρήγα καὶ τὴν γενέτειρά του, τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στὸ Ζ΄Διεθνὲς Συνέδριο συμμετέχουν 84 ἐπιστήμονες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικὸ (Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία καὶ Κύπρο) καὶ προέρχονται ἀπὸ πολλὰ Πανεπιστήμια καὶ Ἱδρύματα.

Οἱ μισὲς καὶ πλέον ἀνακοινώσεις (48 τὸν ἀριθμὸ) ἀναφέρονται στὴν μεγάλη φυσιογνωμία τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ (1757-1798). Ἐξετάζονται τὰ ἔργα του, ἡ ἐποχή του, ἡ ἐπίδραση τοῦ σημαντικοῦ ἔργου του, ἡ παρουσίασή του στὰ σχολικὰ βιβλία καθὼς καὶ ἄλλες ἐπιδράσεις του. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ γίνεται στὸ ἑτοιμαζόμενο Λεξικὸ τοῦ Ρήγα, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀναδειχθεῖ ὁ γλωσσικὸς καὶ γραμματολογικὸς πλοῦτος τοῦ Ρήγα.

Γιὰ τὴν ἱστορία τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Βελεστίνου θὰ γίνουν 17 ἀνακοινώσεις στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται καὶ τὰ τοπωνύμια τοῦ Ριζομύλου καὶ Μ. Περιβολακίου. Γιὰ τὶς ἀρχαῖες Φερὲς θὰ γίνουν 8 ἀνακοινώσεις, στὶς ὁποῖες θὰ παρουσιαστοῦν τὰ  καινούργια εὑρήματα ἀπὸ τὶς ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες.

Τὸ Ζ΄Διεθνὲς Συνέδριο θὰ λάβει χώρα στὸ Βελεστῖνο ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 6 ἕως τὴν Κυριακὴ 8 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ διοργανώνεται ἀπὸ τὸν Δῆμο Ρήγα Φεραίου καὶ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἑταιρεία Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα καὶ θὰ ἀποτελέσει σημαντικὸ ἐπιστημονικὸ καὶ πολιτιστικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν περιοχή.

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.