Ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ KA107 και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ΙΚΥ για την υποβολή προτάσεων (Φεβρουάριος 2017), κατέθεσε για την περίοδο 2017-2019 τέσσερις (4) νέες προτάσεις για χρηματοδότηση. Οι προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν θετικά και εγκρίθηκαν.
Το Πανεπιστήμιο απέκτησε έτσι τέσσερις νέες και πολύ σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με τα πανεπιστήμια:

1. Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, Russia (TAM)
2. Arcadia University, USA (
ΠΤΕΑ)
3. Simon Fraser University, Canada (
ΙΑΚΑ)
4. University of Ottawa, Canada (ΤΕΦΑΑ)

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος