Κατεύθυνση
Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στογνωστικό πεδίο της Διαχείρισης των Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς με ειδίκευση στην κατεύθυνση: Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας. Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προκηρύσσονται δεκαπέντε (15) θέσεις στην κατεύθυνση της “Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας”.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017 στα ακόλουθα μαθήματα:

Εξεταζόμενα μαθήματα:
1. Βάσεις Δεδομένων και Γλώσσες Σημειοθέτησης
2. Επιστήμη της Πληροφόρησης – Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2017. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας.
– Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
– Αντίγραφο πτυχίου.
– Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
– Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών
προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
– Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν.
– Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και 11/09/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην Κέρκυρα (κα M. Μαυρωνά τηλ. 26610-87418).

O Πρόεδρος του Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας & Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου
Καθηγητής Εµµανουήλ Γεργατσούλης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.