Προκήρυξη ΠΜΣ “Ιστορία και Αρχαιολογία”, ακαδ. έτους 2017-2018

Προκήρυξη ΠΜΣ “Ιστορία και Αρχαιολογία”, ακαδ. έτους 2017-2018

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 2083/92, προσαρμοζόμενο στις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου Μεταπτυχιακών Σπουδών 3685/2008.

Στόχοι του είναι:
α) η προσφορά σε συγκεκριμένο αριθμό επιλεγμένων σπουδαστών δέσμης σεμιναρίων που αποβλέπουν στην ειδίκευση (ανάπτυξη των γνώσεων και εμβάθυνση στην έρευνα και τις μεθόδους της) στους τομείς των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο Τμήμα και

β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι τα ακόλουθα:
1. Προϊστορική Αρχαιολογία
2. Κλασική Αρχαιολογία
3. Βυζαντινή Αρχαιολογία
4. Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
5. Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
6. Βυζαντινή Ιστορία
7. Οθωμανική Ιστορία
8. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
9. Ευρωπαϊκή Ιστορία

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 210- 7277319, email: [email protected]).

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος