ΠΜΣ με τίτλο « Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία»

ΠΜΣ με τίτλο « Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία»

Το ΠΜΣ με τίτλο « Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία»  εξετάζει τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο επικοινωνιακό πεδίο, οι οποίες έχουν πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις. Οι σπουδές αυτές εστιάζουν στον ρόλο και στη διαχείριση των πολιτισμικών προϊόντων με έμφαση στα θέματα διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη νέων μεταμοντέρνων πολιτισμικών και τουριστικών πόρων στη Μεσόγειο. Η κατεύθυνση συνδυάζει την κριτική ανάλυση σε θέματα επικοινωνίας, κουλτούρας, ταυτότητας, θεωρίας και πρακτικής του πολιτισμού με την εξειδικευμένη κατάρτιση στην οπτική επικοινωνία και στις τεχνικές της διαφήμισης και της ρητορικής. Οι κριτικές και πολιτισμικές σπουδές επικεντρώνονται αφενός στις τεχνικές και πρακτικές της επικοινωνίας (σε ζητήματα κουλτούρας στο δημόσιο και ιδιωτικό  βίο, τον πολιτισμό, στα συστήματα καταγραφής και ανάλυσης προφορικού ή γραπτού λόγου), αφετέρου στην τέχνη ως προϊόν (ΜΜΕ, Κινηματογράφος, Ντοκιμαντέρ, Παραστατικές τέχνες). Η εξειδίκευση αυτή προσφέρει την κατάρτιση και την επιστημονική γνώση σε θέσεις διαχείρισης, πολιτισμικής κληρονομιάς και τουρισμού σε οπτικό κυρίως υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος