Διαδραστική πλατφόρμα Νέων Ελληνικών της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.- Κέντρο υποστήριξης για Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ02 και Εκπαιδευτικούς ΠΕ02 των ΕΠΑ.Λ.

Διαδραστική πλατφόρμα Νέων Ελληνικών της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.- Κέντρο υποστήριξης για Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ02 και Εκπαιδευτικούς ΠΕ02 των ΕΠΑ.Λ.

Νέα Ελληνικά Α’ και Β’ Λυκείου – ΕΠΑ.Λ
(Θεσμικά κείμενα – Σχολικά εγχειρίδια – Υποστηρικτικό υλικό – Κέντρο Bοήθειας/ερωτήματα)

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».