Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Σχεδιασμός, Εκτέλεση και Αξιολόγηση” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Η στοχοθεσία του προγράμματος διαρθρώνεται στο πνεύμα της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης και της ανάγκης απόκτησης ωφέλιμων γνώσεων και περισσότερων αξιοποιήσιμων προσόντων στο σχετικό πεδίο καθώς και πρακτικής αξιοποίησης των γνώσεων και στα ΣΔΕ.

                  Παράλληλα, βάσει του Π.Δ. 152/2013, η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος, υπό προϋποθέσεις, προσμετράται στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των αξιολογουμένων εκπαιδευτικών. Επίσης, το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Προγράμματος προσφέρει μόρια σε σχετικούς διαγωνισμούς για την αξιοποίηση εκπαιδευτών ή στελεχών (σε διδασκαλίες σε Φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, κ.λπ.) ενώ συνυπολογίζεται στην κατάθεση υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της μοριοδότησης της συνέντευξης (π.χ. πρόσκληση διευθυντών ΙΕΚ).

                  H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Για το λόγο αυτό, το παρόν πρόγραμμα πέρα από την αναμφίβολη χρηστικότητα και ποιότητα του, αποσκοπεί να επιμορφώσει ουσιαστικά τους συμμετέχοντες προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στον εργασιακό τους ρόλο αλλά και να κατακτήσουν ένα ουσιαστικό εφόδιο από έναν αναγνωρισμένο φορέα που ενδεχομένως να αξιοποιήσουν και σε σχετικές προκηρύξεις διαφόρων φορέων ή διαδικασιών μελλοντικά αλλά και μια πιστοποιημένη επιμόρφωση με ουσιαστική αναγνωρισιμότητα  στον ιδιωτικό τομέα.


 

 1. Γενική Περιγραφή________________________________________

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές που προτείνεται να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και οι αντίστοιχες διδακτικές δεξιότητες, τις οποίες απαιτείται να κατέχει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων, δίνοντας βαρύτητα σε αυτές που είναι χρήσιμες στην πραγματοποίηση της μικροδιδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία που θα συζητηθεί, με τον σχεδιασμό μικροδιδασκαλιών από την πλευρά τους και την αξιολόγηση βιντεοσκοπημένων μικροδιδασκαλιών, αξιοποιώντας το βίντεο ως πηγή ανατροφοδότησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο αυτής, είτε ως εκπαιδευόμενοι είτε ως (υποψήφιοι) εκπαιδευτές ενηλίκων.

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 110 ωρών και περιλαμβάνει (i) 15 ώρες δια ζώσης παρακολούθησης & (ii) 95 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω elearning πλατφόρμας.

 

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

 

 • Μέθοδοι, μορφές και τεχνικές διδασκαλίας / μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Έναρξη και λήξη διδασκαλίας, επιλογή και διατύπωση διδακτικών/μαθησιακών στόχων, κατασκευή και χρήση διαφανειών, κατασκευή αντικειμενικών τεστ, μη λεκτική συμπεριφορά, γλώσσα του σώματος
 • Θεωρητική ενημέρωση για τη μικροδιδασκαλία
 • Σχεδιασμός και προετοιμασία μικροδιδασκαλίας – θεωρία και πρακτικά παραδείγματα
 • Κριτήρια αξιολόγησης και πηγές ανατροφοδότησης στη μικροδιδασκαλία
 • Προβολή και σχολιασμός βίντεο μικροδιδασκαλίας

 

 1. Πληροφορίες____________________________________________

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

 • Δια Ζώσης: 11 & 12 Μαρτίου 2017, 10:00 – 15:30 (15 ώρες)
 • Εξ’ αποστάσεως: 13 Μαρτίου – 9 Απριλίου 2017 (95 ώρες)

Χώρος Διεξαγωγής

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση

Κόστος

Προεγγραφή έως 7/3/17

 • Φοιτητές / Άνεργοι: 115€
 • Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 135€

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή:                    145€

Διαδικασία Συμμετοχής

 

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310.230545 & 211.7706766)
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση της προκαταβολής προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής
 4. Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου πραγματοποιείτε την εξόφληση του υπολοίπου ποσού και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας.

Διαδικασία Πληρωμής

Βήμα 1ο à Προκαταβολή:  Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK 0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Χ10 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

 

Βήμα 2ο à Εξόφληση: γίνεται την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, καταβάλλοντας τα υπόλοιπα δίδακτρα στη γραμματεία της επιμόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

 1. Προσκεκλημένοι Επιμορφωτές__________________________

 

Ο Κωνσταντίνος Χατζηδήμου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει διδάξει, ως ειδικός επιστήμονας, σε διάφορα ελληνικά πανεπιστήμια (ΑΠΘ, ΔΠΘ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης της Γερμανίας με ανάθεση διδασκαλίας.

Η Ελένη Τριανταφύλλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νεότερη Φιλολογία, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Παιδαγωγική του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων, έχει διδάξει σε διάφορα προγράμματα διά βίου μάθησης και έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια στην εκπαίδευση ενηλίκων.

5. Παροχές_______________________________________________________

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 1. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης,

 επικοινωνείτε απευθείας με το 6945175015

Ενημερωτικό υλικό

Χορηγοί Επικοινωνίας

www.paideia-ergasia.gr

www.socialpolicy.gr

www.filologikos-istotopos.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.