H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – WEBINARS

 

Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία από την EMPLOY

 

 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια νέα μορφή παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια χάρη στην άνθηση των νέων τεχνολογιών. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα από το διαδίκτυο συνάδει με τις ανάγκες της εποχής: εκμηδενίζει τις αποστάσεις και εξοικονομεί χρόνο, χωρίς να υπολείπεται στην ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνει ο συμμετέχων. Εκτός αυτών, πρόκειται για μια μορφή υπηρεσιών φιλική προς το περιβάλλον, λόγω της μείωσης των μετακινήσεων και της κατανάλωσης χαρτιού.

Μετά από μια επιτυχημένη πολυετή πορεία στο χώρο της δια βίου εκπαίδευσης, η εταιρία EMPLOY έπειτα από πλήθος αιτημάτων σας προσφέρει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε webinars με πλούσια θεματολογία και υψηλή ποιότητα, με πεπειραμένους εισηγητές.

Το παρόν σεμινάριο το οποίο επιθυμείτε να παρακολουθήσετε είναι webinar.

Θα υλοποιηθεί δηλαδή διαδικτυακά και όχι με φυσική σας παρουσία.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος της σχετικής ανακοίνωσης.

Εισαγωγή

Η παρούσα επιμόρφωση ασχολείται με το θέμα της χαρισματικότητας, όπως αυτή εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα της αναγνώρισης αυτής της όχι και τόσο μικρής πληθυσμιακής ομάδας στον ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Η έμφαση αναγνωρίζεται μέσα από την περιγραφή των ορισμών, που αποκαλύπτουν ότι ο χαρισματικός μαθητής δεν αποτελεί ένα σπάνιο και δυσεύρετο φαινόμενο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, αλλά κάτι συχνό που δυστυχώς μένει χωρίς αναγνώριση. Στο παρόν σεμινάριο γίνεται ενδελεχής περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της χαρισματικότητας, αναφορικά με τα γενικά χαρακτηριστικά καθώς και με ειδικότερα στοιχεία που μπορεί να εμφανίζονται. Έτσι, διευκολύνεται ο εντοπισμός από τη μεριά των εκπαιδευτικών, των γονέων και τον ειδικών ψυχικής υγείας. Έπειτα, αναλύονται τρόποι κάλυψης των αναγκών αυτών, πάλι σε διεπιστομονικό πολυεπίπεδο, ώστε να διαφανούν οι μέθοδοι και οι τακτικές που μπορεί κάποιος να προσεγγίσει και υποστηρίξει παιδαγωγικά, μαθησιακά και συναισθηματικά τα άτομα αυτά.

Η ειδική αγωγή έστρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες την προσοχή της στις μαθησιακές δυσκολίες και στην εκπαίδευση των ατόμων με μειωμένες νοητικές λειτουργίες. Τι συμβαίνει όμως με τους μαθητές που οι ικανότητές τους βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο της ηλικίας τους; Ποιος είναι ο χαρισματικός και ο ταλαντούχος μαθητής, σε ποιο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού ανήκει και ποιες είναι οι ιδιαίτερες μαθησιακές και ψυχολογικές του ανάγκες; Η επιμόρφωση αυτή παρουσιάζει τους ορισμούς, τις σύγχρονες θεωρίες και τα χαρακτηριστικά αυτού του μαθητικού πληθυσμού και εστιάζει ιδιαίτερα τόσο στους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών αυτών όσο και στις εξειδικευμένες τεχνικές εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν για κάθε τομέα ικανοτήτων και γνωστικό αντικείμενο. Επιμέρους στόχοι εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων τους και στην ενίσχυση της επιστημονικής κοινότητας που ασχολείται με ένα τόσο ευαίσθητο κα επίκαιρο θέμα.

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε παιδαγωγούς, ψυχολόγους, επιστήμονες της αγωγής, συμβούλους εκπαίδευσης, επιστήμονες κοινωνικών επιστημών, σε φοιτητές αντίστοιχων κατευθύνσεων καθώς και σε γονείς.

Περιεχόμενο webinar

 

10:45 – 11.00

 

                                                     

                                                      Είσοδος στη διαδικτυακή πλατφόρμα και αναμονή έναρξης                                        σεμιναρίου

11:00 – 12:30

 

 

                                                      Α  ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΩΝ

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η έννοια της χαρισματικότητας, γίνεται μια ενδελεχής παρουσίαση των σύγχρονων ορισμών της νοημοσύνης, της χαρισματικότητας, του ταλέντου και της δημιουργικότητας. Ποια είναι τα σημεία- άξονες, γύρω από τους οποίους περιστρέφονται οι έννοιες που χρησιμοποιούνται σήμερα επιστημονικά; Ποια είναι τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που προσδιορίζουν αν κάποιος είναι χαρισματικός; Υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές στον τρόπο που εννοούμε τη χαρισματικότητα;

 • Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Με ποιους τρόπους το σχολείο μεγεθύνει το πρόβλημα; Ποια χαρακτηριστικά του σύγχρονου σχολείου ενισχύουν αντί να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο. Ποιος ο ρόλος της οικογένειας. Ποια χαρακτηριστικά της σύγχρονης οικογένειας δημιουργούν παιδιά θύματα και παιδιά θύτες;

 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ενότητα αυτή εξετάζει τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στην παγκόσμια κοινότητα σχετικά με τη χαρισματικότητα. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η Θεωρία των Τριών Δακτυλίων, το Διαφοροποιημένο Μοντέλο χαρισματικότητας- ταλέντου του Gagne, το Μοντέλο του Μονάχου (Heller), η Τριαρχική Θεωρία του Sternberg. Συζητώνται επίσης θεωρίες της νοημοσύνης, όπως αυτή της Πολλαπλής Νοημοσύνης (του Gardner) ως θεωρίες χαρισματικότητας και εξερευνάται η εφαρμογή τους σε πρακτικό επίπεδο. Γίνεται συγκριτική μελέτη όλων των θεωρητικών προσεγγίσεων και επισημαίνεται η υποκειμενικότητά τους.

12:30 – 12:40

 

                   Διάλειμμα

12:40 – 14:15

 

                   Β ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Στη συνέχεια παρατίθεται μια πληθώρα από χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χαρισματικών ατόμων, ταξινομημένα στις εξής κατηγορίες: αναπτυξιακά, γνωστικά/ μαθησιακά, συναισθηματικά, στοιχεία στη συμπεριφορά, στοιχεία που αφορούν τις κοινωνικές δεξιότητες και την ευρύτερη σχέση των παιδιών αυτών με τον κόσμο. Εξετάζεται η διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών αυτών ως προς την ηλικία, καθώς προστίθενται γνωρίσματα που αφορούν τον χαρισματικό έφηβο και τον χαρισματικό ενήλικο. Δίνονται παραδείγματα ειδικών και γενικών λιστών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο γονιός και ο εκπαιδευτικός. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στους τρόπους αναγνώρισης και εντοπισμού των χαρισματικών ατόμων και περιγραφή των διαθέσιμων μέσων που είναι διαθέσιμα για τον ειδικό επιστήμονα ως προς την ποσοτική ή ποιοτική αξιολόγηση.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τους τρόπους που έχουν προταθεί σχετικά με την εκπαιδευτική υποστήριξη χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών στην παιδική και εφηβική ηλικία. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η μέθοδος του εμπλουτισμού, με παραδείγματα εφαρμογών της, η μέθοδος της επιτάχυνσης αλλά και της διαφοροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και της διδακτικής μεθόδου. Δίνονται ειδικότερες οδηγίες ανά γνωστικό αντικείμενο. Επιπρόσθετα αναφέρεται η περίπτωση της υποεπίδοσης των χαρισματικών μαθητών, καθώς και η συνύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών στο μαθησιακό τους προφίλ.

 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η τελευταία ενότητα της επιμόρφωσης επεξηγεί τις συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες που παρουσιάζουν τα χαρισματικά και ταλαντούχα άτομα. Γίνεται αναφορά στους συνηθισμένους μύθους που περιστοιχίζουν τα άτομα αυτά, καθώς και στα θεσμικά πλαίσια που περιβάλλουν την ελληνική πραγματικότητα. Τέλος, παρουσιάζονται οι ειδικότεροι φορείς και η σχετική ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και δύο μελέτες περίπτωσης, ώστε να απεικονιστούν τα άνωθεν πιο παραστατικά.

 

Ημερομηνία και ώρα υλοποίησης

Ημερομηνία διεξαγωγής:                                 Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Ώρα εισόδου στην πλατφόρμα:                   10:45 – 11:00

Ώρες διεξαγωγής:                                                11:00 – 14.00

 

Επιμορφώτρια

 

Δρ Καλλιόπη Εμμανουηλίδου

Συμβουλευτική- εκπαιδευτική ψυχολόγος, MEd, MEd, MSc, PhD

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Δρ Καλλιόπη Εμμανουηλίδου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνέχισε τις σπουδές της στη Μεγάλη Βρετανία και απέκτησε μεταπτυχιακά επιπέδου master στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MEd Psychology of Education), στη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση (MEd Counselling in Education) από το πανεπιστήμιο του Bristol και στην Εκπαιδευτική Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Exeter (MSc in Educational Research). Στο Πανεπιστήμιο του Exeter ακολούθησε διδακτορικές σπουδές που οδήγησαν στην απόκτηση διδακτορικού στην Εκπαίδευση (PhD in Education), με θέμα τη χαρισματικότητα και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Παράλληλα εργαζόταν ως βοηθός έρευνας σε διάφορα προγράμματα του Πανεπιστημίου και ως βοηθός διδασκαλίας σε μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών.

                  Κατά τη διάρκεια της διαμονής της στην Αγγλία, παρακολούθησε πολλά σεμινάρια συμβουλευτικής και ψυχολογίας (συμβουλευτική παιδιών, εξαρτήσεις, θεραπεία μέσω τέχνης, διαχείριση άγχους, ομαδική θεραπεία, κτλ.) και απέκτησε δύο Certificates Συμβουλευτικής, και Συμβουλευτικής για διαταραχές πρόσληψης τροφής από το Iron Mill Institute.

                  Στην Ελλάδα έχει εργαστεί ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (πρόγραμμα Διαχείρισης Σχολικής Τάξης), ως καθηγήτρια κοινωνικής εκπαίδευσης σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, ως καθηγήτρια ψυχολογίας στα ΚΕΜΕ  New York College και City College, ως διδάσκουσα στην ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης (προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ) και ως ειδική επιστήμων – διδάσκουσα (Π.Δ.407/80) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

                  Παράλληλα δραστηριοποιείται συνεδριακά, με μεγάλο εύρος εισηγήσεων σε πανελλήνια, βρετανικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια. Ασχολείται ιδιωτικά ως σύμβουλος εκπαίδευσης-ψυχολογίας και ως συντονίστρια σε βιωματικά σεμινάρια σε συνεργασία με την εταιρεία EMPLOY. Εκτός από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά του χώρου, έχει γράψει το βιβλίο «Ψυχολογία της Διατροφής: πώς οι διατροφικές συνήθειες αντανακλούν το συναισθηματικό μας κόσμο» (εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ) και έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη του πρώτου οδηγού ολιστικής αξιολόγησης χαρισματικότητας καθώς και προγράμματος συναισθηματικής αγωγής για γονείς και εκπαιδευτικούς.

                  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα ακόλουθα: σχέση νοημοσύνης και συναισθήματος, συναισθηματικές ανάγκες των χαρισματικών και ταλαντούχων ατόμων, αξιολόγηση νοημοσύνης και δημιουργικότητας, αίτια-διαχείριση άγχους, διαταραχές πρόσληψης τροφής (συναισθηματική υπερφαγία), συναισθηματική αγωγή, διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό χώρο, ψυχολογικές προσεγγίσεις του ασθενή, βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας και θεραπευτική χρήση των τεχνών.

Παροχές & δηλώσεις συμμετοχής

 

 

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σχετικό επιστημονικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή αποκλειστικά μέσω διαδικτύου αναγράφοντας ΣΩΣΤΑ όλα τα στοιχεία σας.

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση θεωρείται δεδομένη μόνο εφόσον κάνετε την κατάθεση του ποσού συμμετοχής μέχρι την τελική ημερομηνία προεγγραφής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που αναφέρεται παρακάτω:

 • Τελική Ημερομηνία Προεγγραφής: 07/ 02 /2017
 • Ποσό Συμμετοχής: 35€

——————————————————————————————————————–

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

αριθμός λογαριασμού κατάθεσης  0 0 2 6 . 0 0 3 7 . 0 1 .  0 2 0 0 4 9 9 1 6 2

δικαιούχος ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ

(μέσω ebanking: IΒΑΝ GR1102600370000010200499162|οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω ebanking επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα | μέσω ebanking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

———————————————————————————————————-

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Ε2 και το ονοματεπώνυμο σας. Δίχως κατάθεση του ποσού συμμετοχής δεν δεσμεύεται η θέση.

Σημαντική σημείωση:

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε πληρωμή εάν προηγουμένως δεν έχετε δηλώσει ηλεκτρονική συμμετοχή, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ακυρώσεις θέσεων και επιστροφή του ποσού γίνονται δεκτές μέχρι και 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, και εφόσον ειδοποιηθεί εγκαίρως τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό  παρακρατείται και επιτρέπονται μόνο αντικαταστάσεις συμμετοχών με άλλο άτομο ή ηλεκτρονική αποστολή του επιμορφωτικού υλικού.

Γραμματεία webinar

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

 

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M. [email protected]| U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Αφού εγγραφείτε στο σεμινάριο, θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα email επιβεβαίωσης. Αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές και έχετε προβεί στην κατάθεση του ποσού θα λάβετε ένα email που θα σας προσκαλεί να εγγραφείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Αφού κάνετε την εγγραφή σας λαμβάνετε ένα email από την πλατφόρμα που σας καλεί να συνδεθείτε “Join“. Συνιστάται να συνδεθείτε εκείνη την ώρα για να δείτε αν μεταφέρεστε αυτόματα στο χώρο αναμονής του σεμιναρίου ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Την ημέρα του webinar συνιστάται να «μπείτε» στη σχετική σελίδα περίπου 15 λεπτά πριν την ώρα της έναρξης, για να μπορέσετε να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες του προγράμματος.

Ωστόσο, για λόγους μεθοδικότητας, θα σας αποστείλουμε εκ των προτέρων και οδηγίες, συμβουλές και εικόνες για το εικονικό περιβάλλον (web classroom), ώστε να μπορείτε να εξοικειωθείτε και πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.

 

FAQs

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω;

Αρκεί να έχετε πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με γρήγορη και σταθερή ταχύτητα την ώρα που διεξάγεται το σεμινάριο, από όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκεστε!

 

Τι λογισμικό χρειάζεται;

Δεν χρειάζεται να «κατεβάσετε» κάποιο πρόγραμμα. Η πρόσβασή σας γίνεται στον browser (firefox, chrome, internet explorer,  κτλ.) που ήδη χρησιμοποιείτε ακολουθώντας ένα link που θα σας δοθεί με την εγγραφή σας και ξεκινάτε να παρακολουθείτε με πολύ απλά βήματα.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευκολία πρόσβασης, ακόμα και αν διαμένετε σε απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές. Γλιτώνοντας τις μετακινήσεις εξοικονομείτε χρήματα και πολύτιμο χρόνο. Τα πλεονεκτήματα αφορούν και το περιβάλλον μας, καθώς η απουσία μετακινήσεων αλλά και εκτυπωμένου υλικού καθιστά τα webinars φιλικά προς το περιβάλλον.

 Θα λάβω κάποια βεβαίωση;

Η βεβαίωση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά με τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή στο webinar. Θα είναι αντίστοιχη της διάρκειας του σεμιναρίου και θα αναγράφει τη θεματική που παρακολουθήσατε.


 

Πόσο εύκολο είναι;

Εφόσον έχετε διαβάσει τις οδηγίες που θα σας έχουν αποσταλεί και εφόσον θα έχετε εισέλθει (Join) αρκετά λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου, η παρακολούθησή του είναι εξαιρετικά εύκολη και η πλατφόρμα που επιλέξαμε είναι ιδιαίτερα εύχρηστη για τους συμμετέχοντες, ενώ παρέχει εικονικό ‘χώρο αναμονής’, ‘αίθουσα διδασκαλίας’ και ‘χώρο’ συζήτησης.

 

Θα παρέχεται υλικό;

Το υλικό θα σας αποσταλεί μέσω του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Εάν δεν μπορώ να παρακολουθήσω το webinar την ώρα της διεξαγωγής, μπορώ να το παρακολουθήσω αργότερα;

Όχι. Για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων το video του webinar δεν  διανέμεται.

Παίρνω βεβαίωση παρακολούθησης εάν έχω καταθέσει το ποσό και δεν μπορέσω να παρακολουθήσω το σεμινάριο;

Όχι, αποστέλλεται μόνο το επιμορφωτικό υλικό που παραχωρεί ο εισηγητής. Βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται μόνο σε αυτούς που παρακολουθούν το σεμινάριο καθ’ όλη τη διάρκεια.

 

Είναι το ίδιο με το να παρακολουθήσω δια ζώσης;

Η εισήγηση θα ακούγεται με τον ίδιο τρόπο, θα μπορείτε να βλέπετε τον εισηγητή, αλλά απουσιάζει η οπτική επαφή μεταξύ συνεκπαιδευόμενων. Ωστόσο, μαθησιακός στόχος των webinars είναι η ανάπτυξη περισσότερων και πιο εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων, σε σύγκριση με άλλου τύπου δραστηριότητες δια βίου εκπαίδευσης (σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις).

Ενημερωτικό υλικό

Χορηγοί Επικοινωνίας :

www.paideia-ergasia.gr

www.socialpolicy.gr

www.filologikos-istotopos.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.