35η Ημερίδα Βυζαντινών Σεμιναρίων (Ακαδ. Έτους 2015/16)

35η Ημερίδα Βυζαντινών Σεμιναρίων (Ακαδ. Έτους 2015/16)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

35η ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2015/16)

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016
Αίθουσα Σεμιναρίων Τομέα Αρχαίας Και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Υπεύθυνος Καθηγητής: Παναγιώτης Γ. Αντωνόπουλος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Α. Τὸ «Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ῥωμμανὸν» ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Ζ’ Πορφυρογεννήτου ὡς ἱστορικὴ πηγή,
Β.«Ἑνωτικοὶ καὶ Ἀνθενωτικοὶ στὸ Βυζάντιο»,
Γ.«Ἡ Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Για το πλήρες πρόγραμμα παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο)

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».