Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) σε Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού”

Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) σε Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού”

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) σε Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. 

 

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 700 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 500. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


 

 1. Γενική Περιγραφή________________________________________

                  Η αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς προαπαιτεί την ικανότητα προσδιορισμού της λειτουργίας που αυτά επιτελούν αλλά και γνώσεις στρατηγικών παρέμβασης ώστε ο παρεμβαίνων να διαλέξει αυτήν που είναι πιο εμφανής στη λειτουργία της συμπεριφοράς και ταυτόχρονα κοινωνικά και εκπαιδευτικά αποδεκτή. Η αδυναμία προσδιορισμού της λειτουργίας της συμπεριφοράς-πρόβλημα εμποδίζει την πρόσβαση στην παροχή εκπαίδευσης.

                  Η έρευνα καταδεικνύει έλλειμμα γνώσεων ιδιαίτερα στη σύνδεση της λειτουργίας με εμφανή παρέμβαση. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν παρεμβάσεις ανεξάρτητα από τη λειτουργία της συμπεριφοράς (Weigle, 1995’ 1997΄ Ntinas, 2009΄ Ntinas, κ.α., 2007). Όλα αυτά συμβαίνουν λόγω της έλλειψης πρόσβασης στην εξειδικευμένη επιμόρφωση που απαιτείται (Emerson, 1995΄ Kiernan, 1993΄ Weigle, 1997).

                  Η συμπεριφορά-πρόβλημα είναι η κύρια αιτία επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων (Hastings, 2005) και της μη παρέμβασης η οποία μαστίζει το πεδίο της πράξης (Desrochers, Hile, & Williams-Moseley, 1997’ Lennox, Miltenberger, Spengler, & Erfanian, 1988’ Oliver, Murphy, & Corbett, 1987).

                  Οι περιορισμένες ικανότητες ανάλυσης της λειτουργίας της συμπεριφοράς πρόβλημα (Emerson & Emerson, 1987΄ Emerson & Kiernan, 1997΄ Kiernan, 1993΄ Morgan & Hastings, 1998΄ Weigle, 1995’ 1997΄ Spreat & Connelly, 1996) οδηγούν σε ένα χάσμα ανάμεσα στο τι δύναται και στο τι επιθυμεί να πράξει ο εργαζόμενος και συνεπακόλουθα στην απογοήτευση (Thomson, 1987). Επιπρόσθετα η αδυναμία αντιμετώπισης της πίεσης (Bersani & Heifetz, 1985) και των αρνητικών συναισθημάτων (Mossman, Hastings, & Brown, 2002΄ Hall & Oliver, 1992΄ Hastings, 1995). που η συμπεριφορά-πρόβλημα προκαλεί, όπως οργή φόβος άγχος ταραχή (Hastings, 1993), ματαίωση ενοχή αποστασιοποίηση  (Fallon, 1983) οδηγεί στην αποφυγή παρέμβασης ώστε να διαφυλαχθεί η συναισθηματική ισορροπία.

                  Όμως με αυτή την τακτική της στρουθοκαμήλου αυξάνει ο κίνδυνος επαγγελματικής εξουθένωσης αφού τα προβλήματα συμπεριφοράς παραμένουν αμετάβλητα. Τα αρνητικά συναισθήματα είναι ισχυρότερα στους νεώτερους εργαζομένους που λόγω της απειρίας τους τείνουν να αντιδρούν στη συμπεριφορά-πρόβλημα με περιοριστικά μέσα αντί να παρεμβαίνουν εποικοδομητικά, ενισχύοντας δηλαδή μια ανταγωνιστική και κοινωνικο-εκπαιδευτικά θεμιτή συμπεριφορά που επιτελεί την ίδια λειτουργία με τη συμπεριφορά-πρόβλημα (Ntinas, 2009).

                  Από την άλλη μεριά η κατανόηση της λειτουργίας της συμπεριφοράς-πρόβλημα και η ανάπτυξη ικανοτήτων εφαρμογής κοινωνικο-εκπαιδευτικά έγκυρης και λειτουργικά εμφανούς παρέμβασης αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αυτοεκτίμηση των εργαζομένων (Ntinas, 2014).

Στόχος Επιμόρφωσης

Η ανάπτυξη της ικανότητας προσδιορισμού της λειτουργίας της συμπεριφοράς-πρόβλημα και της εφαρμογής κοινωνικοεκπαιδευτικά έγκυρης και λειτουργικά εμφανούς παρέμβασης.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους  ή υποψήφιους εργαζόμενους του συστήματος παροχής ανθρωπίνων υπηρεσιών (π.χ. εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, νοσηλευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς), σε εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων αλλά και σε γονείς.

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών και περιλαμβάνει (i) 15 ώρες δια ζώσης παρακολούθησης & (ii) 85 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω elearning πλατφόρμας.

 

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

 • Λειτουργία της συμπεριφοράς – πρόβλημα
 • Οργανική Λειτουργία
 • Αισθητηριακή Λειτουργία
 • Επικοινωνιακή Λειτουργία
 • Ο ρόλος του πλαισίου
 • Επιπτώσεις στην παρέμβαση
 • Εκτίμηση της Λειτουργίας της Συμπεριφοράς
 • Άμεση παρατήρηση
 • Έμμεση παρατήρηση
  • Πλοκή διασποράς
  • Ερωτηματολόγιο Κινήτρων
  • Λειτουργικές Συνεντεύξεις
 • Καταγραφή ενισχυτών
 • Προοπτικές παρέμβασης
 • Η αντιδραστική προοπτική: κριτήρια επιλογής παρέμβασης
 • Η εποικοδομητική προοπτική: κριτήρια επιλογής παρέμβασης
 • Μέσα παρέμβασης
 • Ενίσχυση (Θετική/Αρνητική)
 • Προβλήματα Ενίσχυσης
 • Διαχείριση πρότερων γεγονότων
 • Διαχείριση συνεπειών
 • Ηθικά ζητήματα
 • Έλεγχος κρίσεων χωρίς τιμωρία
 • Παρέμβαση
 • Έλεγχος πρότερων γεγονότων και οργανική συμπεριφορά (πχ διαταραχές ύπνου)
 • Παρέμβαση στην αισθητηριακή συμπεριφορά
 • Αισθητηριακή απόσβεση
 • Ανακατεύθυνση αντίδρασης
 • Εμπλουτισμός περιβάλλοντος
 • Παρέμβαση στην επικοινωνιακή συμπεριφορά
 • Διαφορική Ενίσχυση
 • Κοινωνική Απόσβεση
 • Time-out από θετική ενίσχυση
 • Εκπαίδευση στη λειτουργική επικοινωνία

 1. Πληροφορίες____________________________________________
 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

 • Δια Ζώσης: 26 & 27 Νοεμβρίου, 09:30 – 15:00 (15 ώρες)
 • Εξ’ αποστάσεως: 28 Νοεμβρίου – 26 Δεκεμβρίου (85 ώρες)

Χώρος Διεξαγωγής

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση

Κόστος

Προεγγραφή έως 22/11/16

 • Φοιτητές / Άνεργοι: 95€
 • Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 125€

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή:                    145€

 1. Προσκεκλημένος Επιμορφωτής__________________________

Δρ. Ντίνας Μ. Κωνσταντίνος

τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

τ. διδάσκων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιβλέπων καθηγητής Bolton University

Ειδικός Παιδαγωγός

 

 1. Παροχές________________________________________________________

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης,

επικοινωνείτε απευθείας με το 6940810344

Ενημέρωση

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».