9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

1)για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», που θα υλοποιηθεί στις 28, 29, 30 Απριλίου 2017, στην Σύρο, υπό την Αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 174921/Δ2/19-10-2016, http://e-diktyo.eu/

2)για τον 8ο Διαγωνισμού Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων, http://2017.eduwebawards.gr/

Το 9ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

* Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

* Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

* Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ

* Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.

* μέλη πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων

* Φοιτητές/τριες (Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής).

* Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Θεματολογία του Συνεδρίου

Εκπαιδευτικό Λογισμικό και υπηρεσίες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου

. Παρουσιάσεις διδασκαλιών με αξιοποίηση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή/και στις τυπικές αίθουσες διδασκαλίας.

. Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων

. Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

. Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. Τεχνική Υποστήριξη. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου.

. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση.

. Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

. Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ.

. Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ.

. Διαδραστικοί πίνακες.

. Εκπαιδευτική Ρομποτική.

. Αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων του «Φωτόδεντρου».

. Εκπαιδευτική Καινοτομία

Διαδίκτυο

. Εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου.

. Σχεδίαση/υλοποίηση δικτυακών τόπων με περιεχόμενο σχετικό με την εκπαίδευση.

. Θέματα ασφάλειας για τo σχολικό δίκτυο/διαδίκτυο.

. Σχεδίαση της δομής και του περιεχομένου «σχολικών ιστοσελίδων».

. Παρουσιάσεις εργασιών με χρήση Διαδικτύου στα σχολεία.

. Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

. Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών
για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.

. Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Web 2.0).

. Παρουσίαση εφαρμογών Web 2.0 στα εργαστήρια, με δραστηριότητες
και φύλλα εργασίας.

. Ιστολόγια (Blogs), Wikis, Κοινότητες Μάθησης, CMS, LMS.

. Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

. Δράσεις eTwinning

. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

. Ανοιχτές τεχνολογίες, ανοιχτά δεδομένα

Διοργάνωση:

* Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε ( <http://www.e-diktyo.eu> www.e-diktyo.eu)

* <http://ekped.gr/> Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» ( <http://www.ekped.gr> www.ekped.gr)

* Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Σύρος http://www.syros.aegean.gr )

* Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΣΕΠ – ΤΠΕ@Ε <http://sep-tpe.gr/> http://sep-tpe.gr/ )

Σημαντικές Ημερομηνίες

10 Οκτωβρίου 2016

* 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου

15 Φεβρουαρίου 2017

* Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών

15 Μαρτίου 2017

* Ενημέρωση αποδοχής

26 Μαρτίου 2017

* Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου

5 Απριλίου 2017

* Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου

28 – 30 Απριλίου 2017

* Διεξαγωγή Συνεδρίου

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».