Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΑΜΕΑ: Εξειδικευμένο πρόγραμμα BASKI

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΑΜΕΑ: Εξειδικευμένο πρόγραμμα BASKI

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΑΜΕΑ με βάση το πρόγραμμα BASKI” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. 

 

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 700 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 500. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 1. Γενική Περιγραφή________________________________________

Άτομα με αναπηρίες πολύ συχνά έχουν έλλειψη σημαντικών προσωπικών ικανοτήτων. Κάποτε, η ικανότητα είναι πολύ πιο δύσκολη να αναπτυχθεί λόγω κινητικών, νοητικών, αισθητικών και συναισθηματικών δυσκολιών. Ιδρυματικά κυρίως άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν πιο πολύ την ετερονομία παρά τον αυτό-προσδιορισμό. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να συμβιβαστούν με δοσμένα (δοθείσα) πρότυπα και δομές και θα πρέπει να ζήσουν και να εργαστούν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα. Συνυπολογισμένες, αποκατεστημένες, ομαλοποιημένες διαδικασίες στο χώρο εργασίας με άτομα με αναπηρίες απαιτούν το δικαίωμα σε μια αυτό-προσδιοριζόμενη ζωή και πιο αυτονομία στα άτομα με αναπηρίες.

Το Μοντέλο BASKI λαμβάνει υπόψη την αρχή των ίσων ευκαιριών, καθοδηγεί άτομα με αναπηρίες σε ένα κατάλληλο βαθμό αυτό-προσδιορισμού και τους ετοιμάζει για μια ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία. Τα άτομα με διανοητικές αναπηρίες μπορούν να αποκτήσουν βασικές επιδεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να  κανονίσουν και να διευθύνουν από μόνοι τους, τις δικές τους συμπεριφορές και να γίνουν λιγότερο εξαρτημένοι από άλλους. Το ευρωπαϊκό – διακρατικό μοντέλο επιδεξιοτήτων BASKI είναι μια προσπάθεια να προωθηθεί ο αυτό-προσδιορισμός στους ανθρώπους με διανοητικές και πολλαπλές αναπηρίες και να καταρτιστούν εξειδικευμένα στελέχη ειδικής αγωγής που θα το εφαρμόσουν. Τέτοια εκπαιδευτικά μοντέλα είναι απαραίτητα γιατί υπάρχει λίγη έρευνα ή πρακτική βοήθεια για τους εκπαιδευτές και για τα ιδρύματα ώστε να αναγνωρίσουν αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης. Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων και προσοντούχων στελεχών σε αυτόν το τομέα. Το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΑΜΕΑ σύμφωνα με το μοντέλο BASKI, επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες, εκπαιδευτές και σύμβουλους στο να κτίσουν τις αναγκαίες επιδεξιότητες.

Στόχος Επιμόρφωσης

Οι σκοποί του σεμιναρίου είναι:

 • Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες και να εμβαθύνουν σε ένα καινοτόμο και λειτουργικό μοντέλο εφαρμογής στην ειδική αγωγή και υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες
 • Να καταρτιστούν σε τεχνικές και μεθόδους ενός μοντέλου που μπορεί να εφαρμοστεί και να αξιοποιηθεί και σε χώρες του εξωτερικού
 • Να αναγνωριστούν κοινοί παράγοντες στη μεταχείριση και στις εμπειρίες ατόμων με αναπηρίες σχετικά με την μάθηση και εκπαίδευση, και επίσης τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους και σε χώρες της αλλοδαπής.
 • Να αναγνωρίσουν μεταβιβάσιμα μοντέλα καλής πρακτικής για τα άτομα με αναπηρίες.

Παράλληλα, πρόσθετοι στόχοι και επιδιωκόμενες εφαρμογές του μαθησιακού αποτελέσματος της επιμόρφωσης, σχετίζονται και με:

 • Την εξέταση νομικών πλαισίων σε γενικά θέματα ίσων ευκαιριών για άτομα με αναπηρίες
 • Καλύτερα μοντέλα πρακτικής
 • Προοπτικές διπλωματούχων εκπαιδευτών και καθοδηγητών για υποστήριξη τέτοιων πρακτικών

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς γενικής και ειδικής αγωγής, σε επαγγελματίες ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες στον κοινωνικό – εκπαιδευτικό – ψυχολογικό τοµέα που  δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στα πεδία της συμβουλευτικής, της βοήθειας ή της φροντίδας αναπήρων.

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________

Κατανομή Ωρών

10:00 – 10:30                         Προσέλευση

10:30 – 15:30                          Ώρες διεξαγωγής

12:30 – 13:00                          Διάλειμμα

 

Θεματικές Ενότητες

Γνωστικό πλαίσιο & Εφαρμογή του μοντέλου BASKI σε Άτομα με αναπηρία

        Η εκπαίδευση των βασικών δεξιοτήτων είναι µία κοινωνική και ατοµική ικανότητα κατάρτισης για γυναίκες και άντρες µε αναπηρίες που λαµβάνουν φροντίδα κυµαινόµενη από λίγες µέχρι και εικοσιτέσσερις ώρες τη µέρα. Για να δικαιούται κάποιος να συµµετέχει στη κατάρτιση ΒASKI, προαπαιτείται µία ταξινόµηση σύµφωνα µε το νόµο για την αναπηρία (µεσαίο µέχρι υψηλό επίπεδο φροντίδας) και θα  πρέπει να ζει και/ή να εργάζεται σε χώρο υποστηριζόµενης διαβίωσης, ηµερήσιο κέντρο και προστατευµένο πρόγραµµα απασχόλησης το οποίο να λειτουργεί σε οργανισµό του τοµέα της αναπηρίας.

        Η εκπαίδευση BASKI βασίζεται στις δραστηριότητες δυναµικής της οµάδας και δεν προορίζεται να γίνει µια προηγµένη σειρά µαθηµάτων ή µια επαγγελµατική κατάρτιση. Η έµφαση δίνεται στην αύξηση του αυτό-προσδιορισµού και στην ενεργή συµµετοχή των ανθρώπων µε αναπηρίες. Όλες οι ενότητες αποτελούν εργαλεία για τους εκπαιδευτές και βάση για προετοιµασία. Έτσι, οι ενότητες µπορεί να προσφερθούν, να χρησιµοποιηθούν και να προσαρµοστούν.  Οι ενότητες µπορούν να επιλεγούν ελεύθερα.

 1. Αναλύσεις περιβάλλοντος και αναγκών
 2. Ομαδική ανάλυση / ατομική ανάλυση
 3. Αναλύσεις επικοινωνίας
 4. Ανάλυση δεξιότητας
 5. Ανάλυση Πόρων
 6. Διαχείριση συγκρούσεων
 7. Αυτοδιάθεση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΑΜΕΑ

Η ενότητα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σύμφωνα με το μοντέλο BASKI είναι μια ενότητα πιστοποίησης για επαγγελματίες στον κοινωνικό-εκπαιδευτικό- ψυχολογικό τοµέα στα πεδία της συµβουλευτικής, της βοήθειας ή της φροντίδας αναπήρων. Οι εκπαιδευτές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για ανθρώπους µε αναπηρίες, ειδικές ικανότητες κατάρτισης και υποστήριξης και συγκεκριµένη στήριξη για τη βοήθεια των οµάδων της Κατάρτισης Βασικών ∆εξιοτήτων.  Οι συµµετέχοντες εξοικειώνονται µε το Βασικό Πρόγραµµα Κατάρτισης των ∆εξιοτήτων. Θέµατα όπως η βασική στάση, η αποδοχή και η ίση συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων θα ερευνηθούν και θα αναλυθούν εµπειρικά.

Σύμφωνα με το σχετικό πρόγραµµα σπουδών της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, οι ενότητες που θα αναλυθούν είναι:

 • Κατάρτιση Βασικών ∆εξιοτήτων
 • Ανάλυση της οµάδας στόχου-άτοµα µε αναπηρίες
 • Βασικές γνώσεις ειδικής αγωγής
 • Βασικές γνώσεις ψυχολογίας και αναπτυξιακής ψυχολογίας σε σχέση µε τα άτοµα µε αναπηρίες
 • ∆υναµική της οµάδας σε σχέση µε την οµάδα στόχο
 • Είδη ψυχοκοινωνικής παρέµβασης σε σχέση µε την οµάδα στόχο
 • Υποβοηθούµενη επικοινωνία
 • Ειδικές συνθήκες εφαρµογής του προγράµµατος

Ο Ευρωπαϊκός Σύμβουλος: γενικές αρχές & πλαίσια του εκπαιδευτή ΑΜΕΑ σε διακρατικό – ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Εκπαίδευση Ευρωπαϊκός Σύµβουλος είναι ένα πρόγραµµα πιστοποίησης για επαγγελµατίες στον κοινωνικό/εκπαιδευτικό/ ψυχολογικό τοµέα µε εµπειρία στους τοµείς της συµβουλευτικής, της βοήθειας ή της φροντίδας αναπήρων. Οι προσωπικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν καλές δεξιότητες στην επικοινωνία και την εµβάθυνση, ευελιξία, και, θα πρέπει να δείχνουν σεβασµό και αποδοχή προς τους ανθρώπους µε και χωρίς αναπηρίες. Οι εκπαιδευτές πρέπει να αποκτήσουν βασικές γνώσεις από τις συνεδρίες της δυναµικής της οµάδας για ανθρώπους µε αναπηρίες, ειδικές ικανότητες κατάρτισης και υποστήριξης και πρέπει να έχουν συγκεκριµένη στήριξη για τη βοήθεια των οµάδων της Κατάρτισης Βασικών ∆εξιοτήτων σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα παραδείγματα και ορθές πρακτικές θα συζητηθούν από τις χώρες που συμμετείχαν στην οργάνωση του προγράμματος BASKI. Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι:

 1. Εµβάθυνση σε θέµατα αυτόπροσδιορισµού και ετερονοµίας
 2. Κατανόηση του ρόλου του φροντιστή – συνοδού
 • Προσδιορισµός του τόπου συγκέντρωσης και περιβαλλοντική ανάλυση του οργανισµού
 1. ∆ιαχείριση της καθηµερινής φροντίδας
 2. Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή φροντίδα
 • Πληροφορίες____________________________________________

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

 

 • Δια Ζώσης: 19 & 20 Νοεμβρίου, 10:00 – 15:30 (15 ώρες)
 • Εξ’ αποστάσεως: 21 Νοεμβρίου – 19 Δεκεμβρίου, (85 ώρες)

Χώρος Διεξαγωγής

Grand Hotel Palace | Μοναστηρίου 305 | Θεσσαλονίκη

Χάρτης , Πρόσβαση

Κόστος

Προεγγραφή έως 15/11/16

 • Φοιτητές / Άνεργοι: 95€
 • Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 125€

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή:                    145€

 1. Προσκεκλημένος Επιμορφωτής________________________________

Δεμίρης Μόσχος

Ψυχολόγος – Κοινωνιολόγος

 1. Παροχές________________________________________________________

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο

         αντικείμενο της επιμόρφωσης

 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 1. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M. [email protected] | U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης,

 επικοινωνείτε απευθείας με το 6945175015

Πληροφορίες

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.