Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ – Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ – Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN
ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN 2016-2017
EΓΓΡΑΦΕΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ:
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του κάθε γνωστικού αντικειμένου με αποστολή μηνύματος σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των:
Ζήση Μελισσάκη ([email protected]), Γεράσιμου Μέριανου ([email protected]), Αγγελικής Πανοπούλου ([email protected])
Οι εγγραφές και η καταβολή των διδάκτρων (15 ευρώ για ένα μάθημα και 30 ευρώ για περισσότερα ή για το σύνολο των μαθημάτων) διεξάγονται μέχρι και την ημέρα έναρξης διδασκαλίας του κάθε αντικειμένου.
Για την πραγματοποίηση ενός μαθήματος απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον 5 ακροατών.
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μετά το τέλος Μαΐου, ύστερα από αίτημά τους στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
NOEMBPIOΣ
Tρίτη 8, 15, 22, 29
5-7 μμ. Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική (Nίκος Γ. Mοσχονάς)
Tρίτη 15, 22, 29
7-9 μμ. Ελληνική Παλαιογραφία (Ζήσης Μελισσάκης)
Πέμπτη 3, 10, 24
3-5 μμ. Βυζαντινή Νομισματική (Γιόρκα Νικολάου)
5-7 μμ. Από τον χειρόγραφο κώδικα στο έντυπο βιβλίο
(Στυλιανός Λαμπάκης)
7-9 μμ. Οι πρώιμοι Σλάβοι: εθνογένεση και επέκταση στον ευρωπαϊκό χώρο (5ος-7ος αι.) (Γεώργιος Καρδαράς)
Παρασκευή 4, 11, 18, 25
3-5 μμ. Η εξέλιξη του υστεροβυζαντινού και οθωμανικού αστικού χώρου από τον 14ο έως τον 20ό αι. (Σάββας Τσιλένης)
5-7 μμ. Αρχαία ελληνικά μυστήρια (Γιάννης Νίκου)
Παρασκευή 18
7-9 μμ. Οι πρώιμοι Σλάβοι: εθνογένεση και επέκταση στον ευρωπαϊκό χώρο (5ος-7ος αι.) (Γεώργιος Καρδαράς)
ΔEKEMBPIOΣ
Tρίτη 6, 13
5-7 μμ. Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική
(Nίκος Γ. Mοσχονάς)
7-9 μμ. Ελληνική Παλαιογραφία (Ζήσης Μελισσάκης)
Πέμπτη 1, 8, 15
5-7 μμ. Από τον χειρόγραφο κώδικα στο έντυπο βιβλίο
(Στέλιος Λαμπάκης)
Παρασκευή 2, 9, 16
3-5 μμ. Η εξέλιξη του υστεροβυζαντινού και οθωμανικού αστικού χώρου από τον 14ο έως τον 20ό αι. (Σάββας Τσιλένης)
5-7 μμ. Αρχαία ελληνικά μυστήρια (Γιάννης Νίκου)
IANOYAPIOΣ
Tρίτη 10, 17, 24, 31
5-7 μμ. Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική
(Nίκος Γ. Mοσχονάς)
7-9 μμ. Eλληνική Παλαιογραφία (Zήσης Mελισσάκης)
Πέμπτη 12, 19, 26
5-7 μμ. Αρχαιογνώστες-Αρχαιόφιλοι- Αρχαιολάτρες-Αρχαιολόγοι
(Ιόλη Βιγγοπούλου)
7-9 μμ. Εισαγωγή στο μεσαιωνικό έπος της Δυτικής Ευρώπης
(Δημήτρης Γ. Πεταλάς)
Παρασκευή 13, 20, 27
4-6 μμ. Η εξέλιξη του υστεροβυζαντινού και οθωμανικού αστικού χώρου από τον 14ο έως τον 20ό αι. (Σάββας Τσιλένης)
6-8 μμ. Αρχαιολογία της Σικελίας. Πανελλήνιες και αυτόχθονες λατρείες (Paolo Daniele Scirpo)
ΦEBPOYAPIOΣ
Tρίτη 7, 14, 21, 28
3-5 μμ. Ιστορία της Τεχνολογίας. Ιστοριογραφικές Παρατηρήσεις
(Τέλης Τύμπας – Χρήστος Καραμπάτσος)
5-7 μμ. Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική
(Nίκος Γ. Mοσχονάς)
7-9 μμ. Eλληνική Παλαιογραφία (Zήσης Mελισσάκης)
Πέμπτη 2, 9, 16, 23
3-5 μμ. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Νομισματική
(Ευαγγελινή Μάρκου)
7-9 μμ. Στοιχεία για την εκπαίδευση μέσα από τις πηγές του 11ου αιώνα (Σταυρούλα Χονδρίδου)
Πέμπτη 2, 9
5-7 μμ. Αρχαιογνώστες-Αρχαιόφιλοι- Αρχαιολάτρες-Αρχαιολόγοι
(Ιόλη Βιγγοπούλου)
Παρασκευή 3, 10, 17
4-6 μμ. Θέματα εικονογραφίας Βυζαντινής Νομισματικής (συμβολισμοί και ερμηνευτικές προσεγγίσεις) (Βάσω Πέννα)
6-8 μμ. Παπυρολογία (Σταμάτης Μπουσές)
MAPTIOΣ
Tρίτη 7, 14, 21, 28
3-5 μμ. Βυζαντινή Επιγραφική (Νίκος Μελβάνι)
5-7 μμ. Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική
(Nίκος Γ. Mοσχονάς)
7-9 μμ. Eλληνική Παλαιογραφία (Ζήσης Μελισσάκης)
Πέμπτη 2, 9, 16, 23, 30
5-7 μμ. Η θεωρία της «Περιορισμένης Οικουμένης» και τα σχετικά κείμενα (Τηλέμαχος Λουγγής)
7-9 μμ. Η βυζαντινή Αθήνα μέσα από τα κείμενα. Ισορροπώντας ανάμεσα στο κλασικό παρελθόν και στο χριστιανικό παρόν (400-1200 μ.Χ.) (Γιώργος Τσιαπλές)
Παρασκευή 3, 10, 17, 24, 31
4-6 μμ. Εισαγωγή στην ιστορία της ισλαμικής αρχιτεκτονικής
(Εμμανουήλ Γεωργουδάκης)
6-8 μμ. Παπυρολογία (Σταμάτης Μπουσές)
AΠPIΛIOΣ
Tρίτη 4, 25
3-5 μμ. Βυζαντινή Επιγραφική (Νίκος Μελβάνι)
5-7 μμ. Λατινική Παλαιογραφία και Διπλωματική
(Nίκος Γ. Mοσχονάς)
7-9 μμ. Eλληνική Παλαιογραφία (Ζήσης Μελισσάκης)
Πέμπτη 6, 27
3-5 μμ. Πρώιμες κατακτήσεις των Αράβων: Η κατάκτηση της Αιγύπτου και της Λιβύης (7ος αι. μ.Χ.) (Βασίλειος Χρηστίδης)
5-7 μμ. Bυζαντινή Σφραγιστική (Γιόρκα Nικολάου)
7-9 μμ. Εραλδική (Μάριος Μπλέτας)
Παρασκευή 7, 28
4-6 μμ. Θέματα από την ιστορία του χρήματος
(Γεράσιμος Μέριανος – Γιάννης Στόγιας)
6-8 μμ. Αρχαία ελληνικά μυστήρια (Γιάννης Νίκου)
MAΪOΣ
Tρίτη 2, 9, 16, 23, 30
5-7 μμ. Οι Σταυροφορίες με τη ματιά των Αράβων χρονικογράφων
(Nίκος Γ. Mοσχονάς)
7-9 μμ. Eλληνική Παλαιογραφία (Ζήσης Μελισσάκης)
Τρίτη 2, 9
3-5 μμ. Βυζαντινή Επιγραφική (Νίκος Μελβάνι)
Πέμπτη 4, 11, 18, 25
4-6 μμ. Η βυζαντινή διοίκηση μέσα από τις σφραγίδες των αξιωματούχων (Έφη Ράγια)
Πέμπτη 4, 11, 18
6-8 μμ. Μεσαιωνικά Λατινικά (Μιχάλης Κωνσταντίνου-Ρίζος)
Παρασκευή 5, 12, 19, 26
6-8 μμ. Αρχαία ελληνικά μυστήρια (Γιάννης Νίκου)
8-9 μμ. Βενετία: ιστορική περιδιάβαση στον δομημένο χώρο
(Σέργιος Μοσχονάς)
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
MAΪOΣ
Πέμπτη 25
6-9 μμ. Φόνος στο Βυζάντιο (Αικατερίνη Μήτσιου )
Παρασκευή 26
3-6 μμ. Η περιβαλλοντική και κλιματική ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: μια επισκόπηση (Johannes Preiser-Kapeller)

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.