Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2400 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ.

Στὸ Κεντρικὸ Κτήριο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Μεγάλη Αἴθουσα Τελετῶν) – Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Ἀμφιθέατρο AULA), 18-19-20 Ὀκτωβρίου 2016.

Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Κοσμητείας, τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας καὶ τοῦ Τομέα Φιλοσοφίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Α. Φιλοσοφία.
1. Φιλοσοφία τῆς Φύσεως.
2. Αἰσθητικὴ καὶ Φιλοσοφία τῆς Τέχνης.
3. Ὁ Ἄνθρωπος ὡς μικρόκοσμος καὶ τὸ Σύμπαν ὡς μεγάκοσμος.
4. Θύραθεν καὶ Θεολογικὴ προσέγγιση τῆς κοσμικῆς πραγματικότητας.
Β. Κοσμολογία καὶ Κοινωνία.
1. Ἐξέλιξη τῆς Κοσμολογίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων.

2. Πρακτικὲς ἐφαρμογὲς τῆς Κοσμολογίας στὴν Κοινωνία.
3. Κοσμολογία, Τέχνη καὶ Πολιτισμός.
4. Κοσμολογία καὶ Θρησκεία.
Γ. Ἡ Φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλους.
1. Ἡ Θεωρία τῆς Γνώσεως καὶ ἡ τυπικὴ Λογική.
2. Ἡ ἀριστοτελικὴ Μεταφυσικὴ – Ὀντολογία καὶ ἡ Θεολογία.
3. Οἱ φυσικὲς καὶ οἱ βιολογικὲς ἐπιστῆμες κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη.
4. Ἀριστοτελικὴ Ἠθική, Πολιτικὴ καὶ Ποιητικὴ – Ρητορική.
5. Ἡ πρόσληψη τοῦ Ἀριστοτέλη στὸ Βυζάντιο, στὴν Ἀναγέννηση καὶ στὴν νεώτερη διανόηση.
6. Ἀριστοτέλης καὶ σύγχρονη πραγματικότητα.

Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ

Προεδρεῖο
Νιάρχος Κωνσταντῖνος, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν-Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Θεοδοσίου Ἐυστράτιος, Ἀν. Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν- Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Φυσικῶν, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.

Μέλη

Χρόνης Νικόλαος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν- Β Ἀθηνῶν Ἀντιπρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Μικρογιαννάκης Ἐμμανουήλ, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀντιπρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Νιάρχος Παναγιώτης Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Μουσὰς Ξενοφῶν, Καθηγητὴς Φυσικῆς Διαστήματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Μαραγγιανοῦ Εὐαγγελία, Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διευθύντρια Τομέα Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Πανταζάκος Παναγιώτης, Ἀν. Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Καλογεράκος Ἰωάννης, Ἐπ. Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ
Νιάρχος Κωνσταντῖνος, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν-Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Θεοδοσίου Εὐστράτιος, Ἀν. Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν- Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Φυσικῶν, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Χρόνης Νικόλαος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν- Β΄Ἀντιπρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Μικρογιαννάκης Ἐμμανουήλ, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Α΄Ἀντιπρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Νιάρχος Παναγιώτης Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Μουσὰς Ξενοφῶν, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Φιλντίσης Παναγιώτης, Φυσικός, Α΄Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἕνωσης Φυσικῶν
Καλαχάνης Κωνσταντῖνος, Διδάκτωρ-Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Διεθνοῦς Ἐπιστημονικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.
Παπασπύρου Παναγιώτης, Ὑπ. Δρ. τοῦ Τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τσιάρα Ἀφροδίτη, Φιλόλογος.
Κωστίκας Ἰωάννης, Τελειόφοιτος Τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Βέργου Μαργαρίτα, Φιλόλογος.

Ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Συνεδρίου: http://deeaef.gr/
Γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν πρακτικῶν θὰ ὑπάρξει νεότερη ἀνακοίνωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.