panagopoulouΤὸ πρῶτο διεθνὲς συνέδριο μὲ τίτλο «Ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ ὁ σύγχρονος κόσμος» πρόκειται νὰ διοργανώσει στὰ τέλη Αὐγούστου τὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς προέδρου τοῦ Πανελλήνιου Ἀθλητικοῦ Σωματείου Γυναικῶν «Καλλιπάτειρα» καὶ Ἐθνικῆς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδας στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, Κατερίνας Παναγοπούλου.

«Ἦταν ἐπιτακτικὴ καὶ κοινὴ ἀνάγκη μας, νὰ ἐρευνήσουμε καὶ νὰ ἀποδείξουμε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία […] ἀποτελεῖ ὁλοκληρωμένο ὁδικὸ χάρτη γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα,» εἶπε ἡ κ. Παναγοπούλου κατὰ τὴν διάρκεια συνέντευξης τύπου ποὺ δόθηκε τὴν Πέμπτη 07 Ἰουλίου στὸ Μέγαρο τῆς Ὑπατίας. «Εἶναι αἴτημα τῶν καιρῶν, νὰ βροῦμε τὴν κοινὴ ἀφετηρία ὅσων κανόνων, Θεσμῶν καὶ Ἀξιῶν δημιούργησαν τὸ περιβάλλον ἐντὸς τοῦ ὁποίου κατέστη ἐφικτὴ ἡ Δημοκρατία, ἄρα καὶ ἡ διάχυση τῆς Παιδείας, ἄρα καὶ ἡ προαγωγὴ τῶν ἐπιστημῶν,» συμπλήρωσε ἡ κ. Παναγοπούλου.

180 διακεκριμένοι ἀκαδημαϊκοὶ ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τῶν ἐπιστημῶν
Μὲ τὴν συμμετοχὴ πάνω ἀπὸ 180 διακεκριμένων μελῶν τῆς διεθνοῦς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας καὶ ἔμφαση στὸν ἔντονο διεπιστημονικὸ χαρακτῆρα, τὸ καινοτόμο στὴν σύλληψή του συνέδριο θὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἐπιβεβαιώσει πὼς πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις καὶ τὶς ἀξίες ποὺ ἔχει ἀνάγκη ὁ σύγχρονος κόσμος γεννήθηκαν στὴν Ἑλλάδα.

«Τὸ συνέδριο αὐτὸ ἔχει στόχο, πέρα ἀπὸ ἐγωκεντρικοὺς ἐθνικισμοὺς καὶ ὀμφαλοσκοπήσεις, νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν διαχρονικότητα τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ καὶ νὰ διερευνήσει τὸ πὼς αὐτὸς ὁ πολιτισμός, μὲ τὶς διάφορες ἐκφάνσεις του, ἀποτέλεσε τὶς ρίζες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ,» συνόψισε ὁ Γιάννης Δελλής, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν ἐξηγώντας παράλληλα ὅτι τὸ κριτήριο ἐπιλογῆς τῶν εἰσηγήσεων τοῦ προγράμματος ἦταν ἡ πρωτοτυπία καὶ ἡ σύνδεση μὲ τὸν σύγχρονο κόσμο.

«Ὅποιος ἔχει βιώσει τὴν ἐπιστήμη σὲ βάθος ξέρει ὅτι ἡ ἀλήθεια δὲν κρύβεται στὶς ἐπιμέρους ἐπιστῆμες,» ὑποστήριξε ὁ Στέφανος Παϊπέτης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ Πρόεδρος τοῦ συνεδρίου. «Ἡ ἐπιστήμη εἶναι μία: ἀδυνατοῦμε νὰ τὴν συλλάβουμε ὁλόκληρη καὶ γι’ αὐτὸ ὁ καθένας παίρνει τὸ κομμάτι τῆς πίτας ποὺ τοῦ ἀναλογεῖ καὶ πορεύεται τὸν μοναχικό του δρόμο. Δὲν εἶναι ὅμως αὐτὸς ὁ τρόπος: ὁ τρόπος εἶναι νὰ κάτσουμε ὅλοι μαζὶ καὶ νὰ βάλουμε δίπλα-δίπλα τὰ κομμάτια μας καὶ νὰ δοῦμε τὶ κοινὸ ἔχουμε,» κατέληξε ὑπερασπιζόμενος τὴν ὁλιστικὴ προσέγγιση στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ποὺ ἐπιχειρεῖ τὸ συνέδριο.
«Αἰχμὲς ἀριστείας στὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσης»
Παράλληλα ἀναφορὰ ἔγινε καὶ στὸ δυσανάλογα μεγάλο -γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας μας- ἐπιστημονικὸ ἔργο καὶ στὸ πλῆθος τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων ποὺ παράγεται ἀνὰ τὸν κόσμο ἀπὸ Ἕλληνες ἐπιστήμονες.

«Στὴν καθημαγμένη ἀπὸ τὴν κρίση Ἑλλάδα, ὑπάρχουν αἰχμὲς ἀριστείας», ἐπεσήμανε ὁ Σταῦρος Παπαμαρινόπουλος, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καὶ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συνεδρίου, ὁ ὁποῖος νωρίτερα μᾶς ἔδωσε μία πρώτη γεύση τῶν μελετῶν ποὺ πρόκειται νὰ παρουσιαστοῦν στὸ συνέδριο.
Ἵδρυση Κέντρου Ἑλληνικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Ἀξιῶν στὴν Ὀλυμπία

Ἡ μεγάλη εἴδηση τῆς ἡμέρας ὅμως, δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Ἀξιῶν στὴν Ὀλυμπία, ποὺ μὲ ὑπερηφάνεια ἀνακοίνωσε ἡ Κατερίνα Παναγοπούλου.

«Θὰ ἐργαστοῦμε μαζί, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ αὐτὸ τὸ Κέντρο, τὸ ὁποῖο θὰ ἔχει τὴν εὐθύνη νὰ ὀργανώσει καὶ νὰ ταξιδέψει στὰ πέρατα τοῦ κόσμου, ὄχι μόνο τὰ πορίσματα αὐτοῦ τοῦ συνεδρίου, ἀλλὰ καὶ ὅσων ἀκολουθήσουν,» δήλωσε ἡ κυρία Παναγοπούλου. «Φιλοδοξοῦμε, μέσα ἀπὸ τὴν πλατιὰ καὶ ἀνοιχτὴ δράση μας, νὰ προσφέρουμε στὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἕναν πραγματικὸ σύμμαχο στὴν προσπάθεια ἀνάδειξης τῆς Οἰκουμενικῆς σημασίας τῆς Πατρίδας μας,» κατέληξε, ὑπογραμμίζοντας τὴν κρίσιμη συμβολὴ τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς στὸ ἔργο τῆς Πολιτείας.

Ἡ Κατερίνα Παναγοπούλου, ἡ ὁποία ἔχει ἀφιερώσει τὴν ζωή της στὴν διάδοση τῶν ὀλυμπιακῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ εὖ ἀγωνίζεσθαι, μίλησε στὸ περιθώριο τῆς συνέντευξης τύπου στὸν φακὸ τοῦ CNN Greece γιὰ τοὺς στόχους τοῦ ἐπικείμενου συνεδρίου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σκέψης στὸν σύγχρονο κόσμο.

«Ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα θὰ συμβάλει στὴν δημιουργία αὐτοῦ ποὺ λέμε «οἰκουμενικὸς ἄνθρωπος»: ἕνας πολίτης, ἕνα ὑγιὲς κύτταρο, τὸ ὁποῖο θὰ συμβάλλει σὲ εἰρηνικὲς κοινωνίες ποὺ τόσο ἔχουμε ἀνάγκη στοὺς ταραγμένους καιροὺς ποὺ ζοῦμε,» μᾶς εἶπε μεταξὺ ἄλλων.

Ἐπιπλέον, μὲ τὸ ἔργο της στὸ πλαίσιο τῶν διεθνῶν θεσμῶν, ἀλλὰ καὶ στὸ τιμόνι τῆς Καλλιπάτειρας τὰ τελευταία 11χρόνια, ἡ κυρία Παναγοπούλου ἀποδεικνύει ἔμπρακτα τὴν σημασία τῆς προσφορᾶς τῶν ἐνεργῶν πολιτῶν καὶ τῆς συμβολῆς τους στὸ ἔργο τῆς πολιτείας.
Μὲ τὸ βλέμμα στὴν Ὀλυμπία

Τὸ συνέδριο μὲ μότο «Τὸ μέλλον ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα», ποὺ θὰ φιλοξενηθεῖ στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Διεθνοῦς Ὀλυμπιακῆς Ἀκαδημίας στὴν Ὀλυμπία, θὰ διαρκέσει ἀπὸ τὶς 28 ἕως τὶς 31 Αὐγούστου καὶ ἀναμένεται νὰ προσελκύσει τὰ φῶτα τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς κοινότητας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.