Αξιόλογα ΑΕΙ με βάσεις μικρότερες από 10000, 11000, 12000 και 13000 μόρια

apotelesmata 2Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις συνολικές σχολές και τις σχολές ανά Ε.Π. με βάσεις κάτω από 10000, 11000, 12000 και 13000 μόρια. Ανά Ε.Π. ο συνολικός αριθμός αναλύεται σε σχολές με Ειδικό Μάθημα και σε σχολές χωρίς Ειδικό Μάθημα.
aei-unser-10111213-b2015

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι περίπου το 30% των ΑΕΙ έχουν βάση ΚΑΤΩ από 13000 μόρια!

Στο 1ο Ε.Π. με βάση κάτω από 13000 μόρια: (μέσα στην αγκύλη η βάση του 2015 στην κατηγορία 90% και πριν την αγκύλη ο τριψήφιος αριθμός δείχνει το κωδικό της σχολής. )
102 [ 12801 ] (ΑΕΙ)-Φιλοσοφίας Πάτρας -Παν. Πατρών-(1) -(4 έτη)
373 [ 12655 ] (ΑΕΙ)-Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Πολιτικής Επιστήμης -ΔΠΘ-(1) -(4 έτη)
104 [ 12478 ] (ΑΕΙ)-Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(1) -(4 έτη)
343 [ 12389 ] (ΑΕΙ)-Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Κοινωνικής Διοίκησης -ΔΠΘ-(1) -(4 έτη)
108 [ 12252 ] (ΑΕΙ)-Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) -ΔΠΘ-(1) -(4 έτη)
149 [ 12093 ] (ΑΕΙ)-Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο) -Παν. Κρήτης-(1) -(4 έτη)
138 [ 12077 ] (ΑΕΙ)-Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) -Παν. Κρήτης-(1) -(4 έτη)
351 [ 11962 ] (ΑΕΙ)-Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) -Παν. Κρήτης-(1) -(4 έτη)
145 [ 11910 ] (ΑΕΙ)-Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(1) -(4 έτη)
186 [ 11685 ] (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) -ΔΠΘ-(1) -(4 έτη)
348 [ 11523 ] (ΑΕΙ)-Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) -Παν. Αιγαίου-(1) -(4 έτη)
*********************************
Στο 2ο Ε.Π. με βάση κάτω από 13000 μόρια: (μέσα στην αγκύλη η βάση του 2015 στην κατηγορία 90%)
224 [13070] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη) -ΔΠΘ-(2) -(5 έτη)
(με πολύ επιλογή με βάση λίγο πάνω από 13000 μόρια)
363 [ 12954 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης -ΑΠΘ-(2) -(5 έτη)
283 [ 12944 ] (ΑΕΙ)-Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας -ΕΚΠΑ-(2) -(4 έτη)
371 [ 12902 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη) -ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.-(2) -(5 έτη)
3369 [ 12617 ] (ΑΕΙ)-Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) -Παν. Θεσσαλίας-(2&3) -(4 έτη)
248 [ 12373 ] (ΑΕΙ)-Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) -Παν. Κρήτης-(2) -(4 έτη)
214 [ 12072 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Περιβάλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) -Πολυτεχνείο Κρήτης-(2) -(5 έτη)
252 [ 11956 ] (ΑΕΙ)-Μαθηματικών (Σάμος) – Μαθηματικών -Παν. Αιγαίου-(2) -(4 έτη)
98 [ 11851 ] (ΑΕΙ)-Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(2&5) -(4 έτη)
287 [ 11647 ] (ΑΕΙ)-Γεωλογίας Πάτρας -Παν. Πατρών-(2) -(4 έτη)
356 [ 11595 ] (ΑΕΙ)-Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα) -XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ-(2) -(4 έτη)
228 [ 11568 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) -Παν. Θεσσαλίας-(2) -(5 έτη)
476 [ 11401 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Περιβάλοντος (Ξάνθη) -ΔΠΘ-(2) -(5 έτη)
242 [ 11010 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) -Πολυτεχνείο Κρήτης-(2) -(5 έτη)
344 [ 10751 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) -Παν. Αιγαίου-(2) -(5 έτη)
272 [ 10647 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων -Παν. Ιωαννίνων-(2) -(5 έτη)
288 [ 10609 ] (ΑΕΙ)-Επιστήμης των Υλικών Πάτρας -Παν. Πατρών-(2) -(4 έτη)
218 [ 10574 ] (ΑΕΙ)-Μαθηματικών (Σάμος) -Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών -Παν. Αιγαίου-(2) -(4 έτη)
477 [ 10482 ] (ΑΣΠ)-Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας (Αθήνας) -ΑΣΠΑΙΤΕ-(2) -(4 έτη)
353 [ 10426 ] (ΑΕΙ)-Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) -ΔΠΘ-(2&3) -(5 έτη)
238 [ 10107 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) -Παν. Αιγαίου-(2) -(5 έτη)
776 [ 10089 ] (ΑΣΠ)-Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνας) -ΑΣΠΑΙΤΕ-(2) -(4 έτη)
497 [ 10079 ] (ΑΣΠ)-Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας (Αθήνας) -ΑΣΠΑΙΤΕ-(2) -(4 έτη)
200 [ 10051 ] (ΑΕΙ)-Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο) -Παν. Κρήτης-(2) -(4 έτη)
507 [ 10018 ] (ΑΣΠ)-Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (Αθήνας) -ΑΣΠΑΙΤΕ-(2) -(4 έτη)
222 [ 9864 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) -Παν. Αιγαίου-(2) -(5 έτη)

***************
Στο 3ο Ε.Π. με βάση κάτω από 13000 μόρια  δεν υπάρχουν ΑΕΙ στο χώρο της υγείας. Υπάρχουν σχολές που είναι κοινές και σε άλλα Ε.Π. με βάση κάτω από 13000 μόρια

************************
Στο 4ο Ε.Π. με βάση κάτω από 13000 μόρια: (μέσα στην αγκύλη η βάση του 2015 στην κατηγορία 90%)
143 [ 12984 ] (ΑΕΙ)-Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) -Παν. Αιγαίου-(4) -(4 έτη)
158 [ 12678 ] (ΑΕΙ)-Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) -Παν. Κρήτης-(4) -(4 έτη)
341 [ 12525 ] (ΑΕΙ)-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) -ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.-(4) -(4 έτη)
160 [ 12382 ](ΑΕΙ)-Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) -ΔΠΘ-(4) -(4 έτη)
162 [ 11934 ] (ΑΕΙ)-Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) -Παν. Αιγαίου-(4) -(4 έτη)

**************************
Στο 5ο Ε.Π. με βάση κάτω από 12000 μόρια: (μέσα στην αγκύλη η βάση του 2015 στην κατηγορία 90%)
99 [11922]-(ΑΕΙ)-Πληροφορικής (Λαμία) Π. Θεσ. -Παν. Θεσσαλίας-(5) -(4 έτη)
98 [ 11851 ] (ΑΕΙ)-Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(2&5) -(4 έτη)
366 [ 11596 ] (ΑΕΙ)-Πληροφορικής (Κέρκυρα) -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ-(5) -(4 έτη)
320 [ 11372 ] (ΑΕΙ)-Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) -Παν.
******************************
14 ΑΕΙ από όλα τα πεδία με βάση ΚΑΤΩ από 10.000 μόρια:
222 [ 9864 ] (ΑΕΙ)-Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) -Παν. Αιγαίου-(2) -(5 έτη)
133 [ 9472 ] (ΑΕΙ)-Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης -ΑΠΘ-(1) – (2Ε) -(4 έτη)
346 [ 9229 ] (ΑΕΙ)-Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο) -Παν. Πατρών-(5) -(4 έτη)
182 [ 9161 ] (ΑΕΙ)-Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας -ΕΚΠΑ-(1) – (2Ε) -(4 έτη)
271 [ 9077 ] (ΑΕΙ)-Διαχείρισης Περιβάλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) -Παν. Πατρών-(2&3) -(4 έτη)
276 [ 9007 ] (ΑΕΙ)-Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη) -Παν. Αιγαίου-(2) -(4 έτη)
400 [ 8942 ] (ΑΕΙ)-Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(5) -(4 έτη)
212 [ 8360 ] (ΑΕΙ)-Δασολογίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) -ΔΠΘ-(2) -(4 έτη)
250 [ 7876 ] (ΑΕΙ)-Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) -Παν. Αιγαίου-(2) -(4 έτη)
185 [ 7842 ] (ΑΕΙ)-Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων -Παν. Ιωαννίνων-(1&2&5) – (Ε) -(4 έτη)
310 [ 7648 ] (ΑΕΙ)-Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) -Παν. Αιγαίου-(2) -(4 έτη)
137 [ 6682 ] (ΑΕΙ)-Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης -ΑΠΘ-(1) – (2Ε) -(4 έτη)
135 [ 6636 ] (ΑΕΙ)-Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας -ΕΚΠΑ-(1) – (2Ε) -(4 έτη)
139 [ 5597 ] (ΑΕΙ)-Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης -ΑΠΘ-(1) – (2Ε) -(4 έτη)

Όπως προκύπτει από  τα παραπάνω μπορείτε να πετύχετε σε πολύ αξιόλογες σχολές με βάση κάτω από 12000 μόρια.  Χαρακτηριστικά  παραδείγματα τμήματα Μαθηματικών και Πληροφορικής!
Αγαπητοί υποψήφιοι αν δεν γράψετε όπως θα επιθυμούσατε μην στεναχωριέστε: “Κάθε εμπόδιο και καλό”!
Καλή Επιτυχία
Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

sep4u.gr

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.