Προσμέτρηση του χρόνου διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας

Προσμέτρηση του χρόνου διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας

ypdvmth_main_foto_2015Ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Αυτό ορίζει  ρύθμιση που έχει ενταχθεί ως άρθρο 39 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιαδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστημα από τις 22/3/2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν.4325/2015 (11/5/2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις αποκαθιστούν την αδικία σε υπαλλήλους που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και αναγνωρίζεται ο χρόνος της συγκεκριμένης διαθεσιμότητας, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλους. Με αυτόν τον τρόπο, σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, αποκαθίσταται και η αρχή της ισότητας για όλους τους υπαλλήλους και ολοκληρώνεται η αποκατάστασή τους.

Επίσης, αποκαθίσταται η αδικία για όσους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν αίτηση στις προκηρύξεις του ΥΔΜΗΔ, όχι από δική τους υπαιτιότητα, αλλά επειδή δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρούνται για το μεσοδιάστημα από 22/3/2014 μέχρι 11/5/15  ότι τελούσαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».