Πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για διδάσκοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικό» για το έτος 2016

Πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για διδάσκοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικό» για το έτος 2016

Rear view of the teens sitting in the classroom and raising hands to answer the question. [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786738][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/group.jpg[/img][/url]

Πρόγραμμα
«Διαδρομές στη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
για διδάσκοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικό»

Τα μαθήματα του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος «Διαδρομές στη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για διδάσκοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικό» (http://diadromes.greek-language.gr) ξεκινούν τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εμπλεκόμενοι στη ή/και ενδιαφερόμενοιγια τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που είναι:
• απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων
• απόφοιτοι ελληνικής φιλολογίας
• απόφοιτοι θεολογικών σχολών
• απόφοιτοι ξένων φιλολογιών ή άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων ελληνικών ή ισότιμων ξένων
πανεπιστημίων.
• υπό όρους γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το νομικό πλαίσιο των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα των εγγραφών.

Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες, αν δεν είναι φυσικοί ομιλητές, πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο ελληνομάθειας Γ2, αποδεικνυόμενη: είτε με τη φοίτησή τους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε με πιστοποιητικό ελληνομάθειας που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση και αποτελείται από οχτώ (8) ενότητες. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει από 3 ως 4 κεφάλαια και οι περιοχές που καλύπτονται είναι:
I. Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος, διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων
II. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς
III. Γλωσσική Διδασκαλία σε παιδιά
IV. Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
V. Διδασκαλία ξένης γλώσσας με Η/Υ (Computer Assisted Language Learning)
VI. Όψεις της γλώσσας
VII. Διγλωσσία: Η γλώσσα και η σκέψη στον δίγλωσσο ομιλητή
VIII. Όταν οι Πολιτισμοί Συνομιλούν στο Σχολείο: Ζητήματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 Aίτηση συμμετοχής στον ιστοχώρο: www.greek-language.gr/routes.

 Στοιχεία επικοινωνίας:
: 2313331541 & 2310805507 (ώρες πληροφόρησης: 13.00-15.00 καθημερινά-εργάσιμες ημέρες)
: [email protected]

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».