Ἐξ Ἑτερο-φυλο-φιλίας, Ἀ-κιναιδίας & Πνευματολαγνίας ἄρχεσθαι

Ἐξ Ἑτερο-φυλο-φιλίας, Ἀ-κιναιδίας & Πνευματολαγνίας ἄρχεσθαι

omofilaΣΥΜΦΩΝΟ και Α-ΣΥΜΦΩΝΟ* ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Τό μέν γάρ πέρ λευθερίας ποθνσκειν νόμ προστέτακται, τό δ᾽ὑπέρ ξυγγενείας φίλων παιδικῶν φύσις ὥρισε, δουλοῦται δέ ἅπαντας ἀνθρώπους φύσις καί νόμος, φύσις μέν καί ἑκόντας, νόμος δέ ἄκοντας.

(Φλάβιος Φιλόστρατος, 170-246/48, «Βίος Απολλωνίου», κεφ. 7, 14)

(= γιατί το να πεθαίνει κανείς για την ελευθερία του το προστάζει ο νόμος, ενώ το να πεθαίνει για τους συγγενείς του ή τους φίλους του ή τους ερωμένους του το καθόρισε η φύση· υποδουλώνει όλους τους ανθρώπους η φύση και ο νόμος, η φύση με τη θέλησή τους ενώ ο νόμος παρά τη θέλησή τους).

Ο όρος “ομοφυλοφιλία” πλάστηκε μόλις το 1869 από το Γερμανό γιατρό, γνωστό από το ψευδώνυμο Kertbeny και σημαίνει την γενετήσια αντιστροφή/διαστροφή, σύμφωνα με την οποία ένας άντρας προσελκύεται από έναν άλλον και μια γυναίκα από μία άλλη γυναίκα. Ήτοι σαρκική απόλαυση και ευχαρίστηση με άτομο του ιδίου φύλου.

“ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΝΗ”

Μύθοι Αισώπου, μύθος 111

Ζεύς πλάσας νθρώπους τάς μέν λλας διαθέσεις εθύς ατος νέθηκε, μόνης δέ ασχύνης πελάθετο. Διόπερ μηχανν πόθεν ατήν εσαγάγ κέλευσεν ατήν διά το ρχοῦ εἰσελθεῖν. Ἡ δέ τό μέν πρῶτον ἀντέλεγε καί ἀνηξιοπάθει, ἐπεί δέ σφόδρα αὐτῇ ἐπέκειτο, ἔφη ἀλλ᾽ἔγωγε ἐπί ταύταις ταῖς ὁμολογίαις εἴσειμι ὡς, ἄν ἑτερόν μοι ἐπεισέλθῃ, εὐθύς ἐξελεύσομαι. Ἀπό τούτου καί συνέβη πάντας τούς πόρνους ἀναισχύντους εἶναι.

Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις πρός ἄνδρα μάχλον.

(= όταν ο Δίας έπλασε τους ανθρώπους τοποθέτησε μέσα τους εξ’ αρχής διάφορες ψυχικές καταστάσεις, διαθέσεις και αισθήματα, ενώ μόνο την Αισχύνη (= Ντροπή) ξέχασε να εμβάλει στους ανθρώπους.

Γι’ αυτό απορώντας από πού να εισαγάγει (την προσωποποιημένη Ντροπή) τη διέταξε να εισέλθει από το ορθόν του ανθρώπου (= το ευθύ, το απευθυσμένο, τον πρωκτόν).

Η Ντροπή καταρχάς αρνιόταν και αγανακτούσε γι’ αυτό, επειδή όμως ο Δίας την πίεζε πολύ, εκείνη είπε: αλλά εγώ τουλάχιστον θα εισέλθω από το ορθόν του ανθρώπου με την εξής συμφωνία. Πως, αν από την ίδια οπή εισέλθει κάτι άλλο, εγώ αμέσως θα εξέλθω, θα αποχωρήσω. Από τότε και συνέβη όλοι οι πόρνοι(= ασελγείς, ακόλαστοι, λάγνοι) να είναι αν-αίσχυντοι (= αδιάντροποι).

Αυτό το μύθο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος για έναν άντρα που είναι μάχλος (= ασελγής, ακόλαστος).

Υπάρχει και δεύτερη παραλλαγή του μύθου του Αισώπειου με την εξής διαφορά: «ἀλλ᾽ἔγωγε ἐπί ταύταις εἰσέρχομαι ταῖς ὁμολογίαις, ὡς ἄν Ἔρως μή εἰσέλθῃ, ἄν δ᾽εἰσέλθῃ, αὐτή ἐξελεύσομαι παραυτίκα. Ἀπό δή τούτου συνέβη πάντας τούς πόρνους ἀναισχύντους εἶναι.

Ὁ μύθος δηλοῖ ὅτι τούς ὑπ᾽ἔρωτος κατεχομένους ἀναισχύντους εἶναι συμβαίνει.

(= αλλά εγώ βέβαια θα εισέλθω με την εξής συμφωνία, πώς ο Έρωτας δεν θα εισέλθει· αν όμως εισέλθει, εγώ η ίδια αμέσως θα εξέλθω / αποχωρήσω.

Αυτοί οι μύθοι δεν περιλαμβάνονται στο αισωπικό έργο· αφαιρέθηκαν λόγω της αναγνώσεώς τους από μικρά παιδιά. Ο μύθος δεν είναι δυνατόν να είναι του αρχικού αισωπείου σώματος, διότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν πίστεψαν ποτέ ότι τους έφτιαξε θεός. Αντίθετα υποστήριζαν ότι αυτοί έπλασαν τους θεούς τους κατ’ εικόνα και ομοίωσή τους.

Αυτό το μύθο θα έπρεπε να είχαν διαβάσει οι βουλευτές πριν ψηφίσουν το “διαβόητο” σύμφωνο συμβίωσης.

Δύο μέρες μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο (21/12/2015) τότε που αρχίζει να μεγαλώνει η μέρα και το φως και το ανατριχιαστικό σκοτάδι υποχωρεί, που οι βιορυθμοί του σώματός μας αλλάζουν για να υποδεχτούν το περισσότερο φως, που τα κύτταρά μας ανακουφίζονται και τα τονώνει ο ζωοδότης ήλιος, άρχισαν και τα πνεύματα των ανθρώπων να προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις και συνήθειες. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των ομοφυλοφίλων με 194 βουλευτές που υπερψήφισαν, με 55 που καταψήφισαν και 51 απόντες που δεν ήθελαν να πάρουν θέση σε ένα τόσο “σοβαρό” θέμα της κοινωνίας. Το αξιοσημείωτο είναι πως οι βουλευτές ψήφισαν για πρώτη φορά κατά συνείδηση για ένα αφύσικο θέμα, για να έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους(!) και όχι κατά κομματική / παραταξιακή πειθαρχία και γραμμή.

Ο Πρωθυπουργός είπε πως “κλείνει ένας κύκλος ντροπής”.

Ο Αρχιεπίσκοπος είπε πως “είναι εκτροπή από τη ζωή” και σε ερώτηση δημοσιογράφου αν όλα είναι παιδιά του θεού απάντησε θετικά, πλην όμως δεν πρέπει να δικαιολογούμε ό,τι πράττουν (σχόλιο: διότι τότε δεν τα αγαπάμε, τα κολακεύουμε άρα, τα κοροϊδεύουμε. Ό,τι κάνουν και οι πολιτικοί σε μας από άκρατο φιλολαϊκισμό και υπέρμετρο συμφεροντολογισμό).

Η τεχνική της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης είναι να μιλάς αφηρημένα, απροσανατόλιστα και απονοηματοδοτημένα για να μπορείς να πείθεις αυτούς που δεν σε καταλαβαίνουν. Δεν είναι να λες ψέματα απλώς να μην λες την αλήθεια.

Η πολιτική παλιά ήταν η τέχνη του εφικτού, σήμερα είναι η τέχνη της αρεσκείας και κολακείας αντί να ‘ναι η τέχνη της αριστείας και αληθείας.

Σε καμμία άλλη χώρα του κόσμου, προηγμένη ή υπανάπτυκτη, ο λαός της, η κοινωνία της και ο πολιτικός κόσμος δεν διχάζεται τόσο εύκολα όσο στην Ελλάδα.

Παρακολουθώντας την καθημερινή επικαιρότητα των θεμάτων πρώτης γραμμής που την καθορίζουν πάντα οι αργυρώνητες και απροσανατόλιστες γραφίδες των δημοσιολογούντων δημοσιογραφίσκων και το καλά διαδικτυωμένο, διαπλεκόμενο διαδίκτυο, διαπίστωσα πως το σύμφωνο συμβίωσης έσπασε όλα τα ρεκόρ (= επιδόσεις) θέματος δημοφιλίας, αφού την ίδια ημέρα (23/12) καταγράφηκαν 760.000 αποτελέσματα/ αναφορές.

Από εκεί αντιλαμβάνεται κανείς τη στάθμη του πνευματικού επιπέδου ενός λαού, πόσο χαμηλή και ευτελής είναι.

Η διαστροφή δεν αποτελεί πρόοδο και εξέλιξη.

Κάθε εποχή έχει τα ήθη της, την ηθική της και τις αηθίες της ή και τις αηδίες της.

Στην αρχαιότητα η σχέση δασκάλου/ εραστή και μαθητή /ερωμένου ήταν καθαρά παιδαγωγική – πνευματική – ηθική και καθόλου αισθησιακή – ερωτική – παιδεραστική.

Το “παιδεραστεν” δεν σήμαινε το να ασελγεί κάποιος σεξουαλικά πάνω στους νέους, αλλά το να διδάσκει σωστά, το να αγαπά το παιδί/ μαθητή να τον οδηγήσει να κατακτήσει την αρετή μέσω της μόρφωσης και της σοφίας, γιατί μόνο αν αγαπάς κάποιον πραγματικά μπορείς και να τον διδάξεις σωστά.

Αντί του “παιδεραστεν” και “παιδοφιλεν” θα ταίριαζε σε αντίθετη περίπτωση η διαστροφή / παρεκτροπή του όρου, δηλαδή το “παιδομικτεν” (η παιδομιξία).

Το να αποκαλούμε τους αρχαίους Έλληνες παιδεραστές και ομοφυλόφιλους ερμηνεύοντας τον Πλάτωνα μόνο από τη χρησιμοποίησή του των φράσεων “έρως”, “εραστής”, “ερωμένος” και αγνοώντας το σύνολο του έργου του, φανερώνει τον διαρκή φόβο μας στο να πλησιάσουμε το μεγαλείο εκείνων των ανθρώπων.

Και δυστυχώς επειδή η σημερινή “ηθική” και “χριστιανική” κοινωνία μας δεν μπορεί να φτάσει στο μεγαλείο των αρχαίων Ελλήνων, επιδίδεται με μανία σε μια ακούραστη και κακοήθη προσπάθεια να τους υποβιβάσει, να τους εξευτελίσει, να τους διασύρει.

Ας αφαιρέσουμε τις παρωπίδες και ας αφεθούμε απερίσπαστα και με πνεύμα ανοιχτό στη μελέτη των κειμένων των προγόνων μας, των προγόνων κάθε αληθινού ανθρώπου.

Το μόνο που έχουμε να χάσουμε είναι η άγνοιά μας.

Κι αυτό που θα κερδίσουμε; Ισως το κλειδί της πνευματικής αναγέννησης.

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι αναμφισβήτητα προσωπική επιλογή. Ο καθείς κάνει ό,τι τον ευχαριστεί. Διαθέτει το σώμα του και την ψυχή του, όπως θέλει ανεξάρτητα από κοινωνικές και θρησκευτικές δεσμεύσεις.

Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία όμως τί κάνει ο καθείς στην κρεβατοκάμαρά του. Τί σεξουαλικές ορέξεις, επιθυμίες, ιδιαιτερότητες και βίτσια έχει. Το τί ζόρι τραβάει.

Η Βουλή απέδειξε εμπράκτως και νομοθετικώς, το σύνθημα που ακούγεται τακτικά στον περίβολό της “να καεί το μπουρδέλο η Βουλή”. Μόνο που σ’ αυτούς τους …οίκους επικρατεί τάξη, οργάνωση και πειθαρχία.

Στην αρχαιότητα ασφαλώς και υπήρχε ομοφυλοφιλία. Δεν ήταν όμως ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση.Υπήρχαν οι αυστηροί αντι-ομοφυλοφιλικοί νόμοι και οι ποινικές κυρώσεις με θάνατο σε περίπτωση εκτροπής/διαστροφής.

Σήμερα 23/12/15 η πολιτική ηγεσία την εξαίρεση την έκανε κανόνα. Έκανε την ομοφυλοφιλία αποδεκτή και θεσμοθετημένη.

Οι πρόγονοί μας θα αισθάνονται πολύ “περήφανοι” για την πρόοδο και εξέλιξη των απογόνων τους. Κάθε μανδύας “προοδευτισμού” και λαϊκισμού είναι σαθρός, μπάζει από παντού.

Οι εκάστοτε Επ-οχές δημιουργούν Αν-οχές, υπόσχονται Παρ-οχές αλλά τελικά καταλήγουν σε Εν-οχέςαντί να κατοχυρώνουν Συν-οχές.

Πάντοτε ο άνθρωπος εκινείτο ανάμεσα στα όρια της Ανεκτικότητας και της Ενοχικότητας. Πολύ λίγες στιγμές στην ιστορία του κατάφερε να πετύχει τη χρυσή τομή, τη μεσότητα την αριστοτελική, το μέτρον άριστον που δεν είναι άλλη από την Συνεκτικότητα.

Αν-έχομαι ― Συν-έχομαι ― Εν-έχομαι

Η μεγαλύτερη ατίμωση για τον αρχαίο Ελληνα ήταν η ΑΤΙΜΙΑ (= στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, απώλεια δημόσιου βήματος.

Ένα από τα ύψιστα ατομικά δικαιώματα του Αθηναίου πολίτη / οπλίτη και άκρως δημοκρατικό ήταν το: «Τίςγορεύειν βούλεται;». Σήμερα έχει αντικατασταθεί από το openGov (δημόσια διαβούλευση/ ανοιχτή συζήτηση). δηλαδή ο δημηγορικός λόγος μετατράπηκε σε αγοραίο.

――――――――

* μαχλοσύνη ή μαχλότης = ασέλγεια, ακολασία, λαγνεία

* κίν-αιδος = ὁ κινῶν τήν αἰδῶ καί οὐχί τά αἰδοῖα

* Α-σύμφωνο = αφύσικο, παράταιρο, ασυμβίβαστο.

ΜΕΛΕΤΑΤΕ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΓΡΑΦΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος 2ου Λυκείου Βούλας

www.ebdomi.com

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.