Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 4.5.9-10

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 4.5.9-10

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 4.5.9-10

Ι. Κείμενο

Οἱ δὲ πρέσβεις τῶν Βοιωτῶν προσκληθέντες καὶ ἐρωτώμενοι ὅ τι ἥκοιεν, περὶ μὲν τῆς εἰρήνης οὐκέτι ἐμέμνηντο, εἶπον δὲ ὅτι εἰ μή τι κωλύοι βούλοιντο εἰς ἄστυ πρὸς τοὺς σφετέρους στρατιώτας παρελθεῖν. ὁ δ’ ἐπιγελάσας· Ἀλλ’ οἶδα μέν, ἔφη, ὅτι οὐ τοὺς στρατιώτας ἰδεῖν βούλεσθε, ἀλλὰ τὸ εὐτύχημα τῶν φίλων ὑμῶν θεάσασθαι πόσον τι γεγένηται. περιμείνατε οὖν, ἔφη· ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς αὐτὸς ἄξω, καὶ μᾶλλον μετ’ ἐμοῦ ὄντες γνώσεσθε ποῖόν τι τὸ γεγενημένον ἐστί. καὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ θυσάμενος ἦγε πρὸς τὴν πόλιν τὸ στράτευμα.

Πηγή: TLG

 

ΙΙ. Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα.
  2. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
οἶδα β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα  
εἶπον β´ ενικό προστακτικής αορίστου β´  
ἐπιγελάσας β´ ενικό προστακτικής ενεστώτα  
προσκληθέντες ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα  
ἐρωτώμενοι ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα  
πρέσβεις ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό  
τὴν πόλιν δοτική ενικού  
τοὺς στρατιώτας κλητική ενικού  
ἄστυ ονομαστική πληθυντικού  
μᾶλλον ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό βαθμό  

 

  1. α) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: τῶν Βοιωτῶν, παρελθεῖν, τῶν φίλων, ὄντες, τῇ ὑστεραίᾳ,

β) «πόσον τι γεγένηται». Να αναγνωρίσετε την πρόταση(εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση)

γ) Στην πρώτη περίοδο του κειμένου να εντοπίσετε τον εξαρτημένο υποθετικό λόγο, να τον τρέψετε σε ανεξάρτητο και να τον αναγνωρίσετε.

δ) προσκληθέντες: Να αναγνωρίσετε τη μετοχή και να την αναλύσετε στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.