Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου από τον Φοροτεχνικό της Ο.Ε.Φ.Ε

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου από τον Φοροτεχνικό της Ο.Ε.Φ.Ε

OEFEΟ  Φοροτεχνικός  της  Ομοσπονδίας  κ. Νίκος  Αυλωνίτης  μας  ενημερώνει  ότι, με  το  άρθρο  19  «Επαναφορά της απαλλαγής  των υπηρεσιών εκπαίδευσης» του  Ν.4346/20-11-2015  καταργήθηκε  αναδρομικά  από 20/07/2015  ο  Φ.Π.Α.  στην  Ιδιωτική  Εκπαίδευση. Ως  εκ  τούτου  επανερχόμεθα  στο  προηγούμενο  καθεστώς  απαλλαγής, χωρίς  να  υπάρχει  κάποιο  χρονικό  διάστημα  για  το  οποίο  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  εισπράξουμε  ή  να  αποδώσουμε  Φ.Π.Α., ως  δηλαδή  ο  Φ.Π.Α.  στην  Ιδιωτική  Εκπαίδευση  να  μην  νομοθετήθηκε  ποτέ. Παρά  ταύτα  όμως, επειδή  από  20/07/2015  μέχρι  τη  δημοσίευση  του  Ν. 4346/20-11-2015 έγιναν  κάποιες  εργασίες  σχετικά  με  το  Φ.Π.Α., αυτές  θα  πρέπει  να  ανακληθούν  με  την  κάτωθι  διαδικασία :
α)  Να  υποβάλουμε  δήλωση  μεταβολών  στην  Δ.Ο.Υ.  έως  30/12/2015  για  την  ένταξη  μας  στο  απαλλασσόμενο  καθεστώς  Φ.Π.Α.  από  20/07/2015.
β)  Να  εκδώσουμε  πιστωτικά  φορολογικά  στοιχεία  για  την  επιστροφή  του  Φ.Π.Α.  στους  γονείς – πελάτες  μας, εφόσον  έχουμε  εισπράξει  από  αυτούς  το  Φόρο  ή  μέρος  αυτού. Στην  περίπτωση  αυτή  απαιτείται  η  υπογραφή  του  γονέα – πελάτη  επάνω  στο  σώμα  του  πιστωτικού  φορολογικού  στοιχείου  και  η  αναγραφή  των  παρακάτω  στοιχείων  του: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική  διεύθυνση, τηλέφωνο  επικοινωνίας  και  ημερομηνία  υπογραφής .
Επιπλέον  διευκρινίζεται  ότι :

  • Ο Φ.Π.Α. που προκύπτει προς καταβολή βάσει δηλώσεων Φ.Π.Α. που έχουν υποβληθεί για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από 20.7.2015 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος  νόμου, θεωρείται ως μη οφειλόμενος, υπό τον όρο της έκδοσης πιστωτικών φορολογικών στοιχείων. Ο Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται.
  • Δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί από 20.7.2015 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, αγνοούνται  πλήρως και  δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
  • Πρόστιμα που τυχόν επιβλήθηκαν έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου  λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων αποθεμάτων μετάταξης σε υποκείμενους στο Φ.Π.Α. που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από 20.7.2015, διαγράφονται. Τα ποσά που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους υποκείμενους με απόφαση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ..
Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».