Δεύτερος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Οι εθνικοί αγώνες των Ελλήνων στη Μακεδονία και τη Θράκη (1821-αρχές 20ού αι.)»

Δεύτερος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Οι εθνικοί αγώνες των Ελλήνων στη Μακεδονία και τη Θράκη (1821-αρχές 20ού αι.)»

souvenir-tour-blancheΘέμα: 2ος διαγωνισμός για μαθήτριες/τές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων της Μακεδονίας και της Θράκης: «Οι εθνικοί αγώνες των Ελλήνων στη Μακεδονία και τη Θράκη (1821-αρχές 20ού αι.)» – Υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Μακεδονίας- Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για δηλώσεις συμμετοχής: 30 Νοεμβρίου 2015
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για αποστολή εργασιών: 29 Φεβρουαρίου 2016
ΜΑΘΗΤΕΣ ανά εργασία: 4 έως 10
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ανά τμήμα: 1 έως 4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ανά εργασία: 1 έως 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ εκπαιδευτικών: Όλες
ΕΚΤΑΣΗ εργασιών: 612 σελ. (Word) ή 15-50 διαφ. (Power Point)

Το Σωματείο “Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα” και το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα προκηρύσσουν τον 2ο διαγωνισμό για το σχολικό έτος 2015/16 για μαθήτριες/τές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων της Μακεδονίας και της Θράκης με θέμα «Οι εθνικοί αγώνες των Ελλήνων στη Μακεδονία και τη Θράκη (1821-αρχές 20ού αι.)»».

Δεδομένου ότι από την Επανάσταση του 1821 και εξής οι Έλληνες της Μακεδονίας και της Θράκης συμμετείχαν δυναμικά στους εθνικούς αγώνες, ως τελικό χρονικό όριο για τους αγώνες των Ελλήνων στη Μακεδονία τίθεται το έτος 1918 και η λήξη των εχθροπραξιών στο Μακεδονικό Μέτωπο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ για τη Θράκη το όριο είναι το έτος 1922 με την αποχώρηση των προσφύγων της Ανατολικής Θράκης και την εγκατάστασή τους σε περιοχές του ελληνικού κράτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή είτε για το σκέλος της Λογοτεχνίας/Παραγωγής γραπτού λόγου είτε για το σκέλος της Ιστορίας.

Οι συμμετέχοντες στο σκέλος της Λογοτεχνίας/Παραγωγής γραπτού λόγου μπορούν να υποβάλουν εργασίες από τις εξής ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

α΄. Οι εθνικοί αγώνες των Ελλήνων στη Μακεδονία και τη Θράκη μέσα από λογοτεχνικά έργα, π.χ. της Πηνελόπης Δέλτα, του Γεωργίου Μόδη, της Ρούλας Παπαδημητρίου κ.ά. (για τη Μακεδονία) ή του Θανάση Τζημήτρα, του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου κ.ά. (για τη Θράκη) και

β΄. συγγραφή από τα παιδιά κειμένου εμπνευσμένου από τους εθνικούς αγώνες των Ελλήνων.

Ως επιμέρους θεματικές ενότητες που μπορούν να επιλέξουν οι συμμετέχοντες στο σκέλος της Ιστορίας αναφέρονται ενδεικτικά:

α΄. Η επαναστατική δραστηριότητα του Ελληνισμού στον χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, π.χ. το 1821 (Επανάσταση στη Νάουσα, Εμμανουήλ Παπάς, Δόμνα Βισβίζη κ.ά.), το 1854, το 1878 (Μπούρινο Κοζάνης, Λιτόχωρο κ.α.).

β΄. Η ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908) και τα αντίστοιχα γεγονότα στη Θράκη.

γ΄. Η δραστηριοποίηση του Ελληνισμού, της Μακεδονίας και της Θράκης κατά την Ανατολική Κρίση του 1876-1878, τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ή και αργότερα.

δ΄. Η εθνική δράση μακεδονικών και θρακικών φορέων και προσωπικοτήτων (συλλόγων, λογίων, κληρικών κ.λπ.).

ε΄. Η δράση μεμονωμένων Ελλήνων αγωνιστών ή ομάδας αγωνιστών προερχόμενων από συγκεκριμένες περιοχές, π.χ. Μακεδονομάχοι από την Κρήτη, την Καστοριά κ.α.

στ΄. Η ελληνική εκπαίδευση και οι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι στη Μακεδονία και τη Θράκη (Ανατολική, Δυτική καθώς και Ανατολική Ρωμυλία).

ζ΄. Οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία και τη Βόρεια Μακεδονία και η εγκατάστασή τους σε εδάφη της Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Κουφάλια, Δράμα κ.α.), της Θράκης και άλλων περιοχών της ελληνικής επικράτειας (Λάρισα, Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, Νέα Πέλλα Αταλάντης κ.α.).

η΄. Η διατήρηση της μνήμης των εθνικών αγώνων π.χ. προτομές ηρώων, μνημεία για τον Μακεδονικό Αγώνα, τους αγώνες στη Θράκη, τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στρατιωτικά κοιμητήρια (Δοϊράνης, Αξιούπολης κ.ά.).

θ΄. Οι εθνικοί αγώνες των Ελλήνων στην τέχνη (ποίηση, μουσική, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική κ.ά.).

Οι συμμετέχοντες μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν χρονική περίοδο (μεταξύ 1821 και αρχές του 20ού αι.) καθώς και περιοχή αναφοράς (από επίπεδο χωριού έως το σύνολο της Μακεδονίας και της Θράκης ή και άλλες περιοχές της Ελλάδας π.χ. για τις ομάδες αγωνιστών).

Οι εργασίες μπορούν να εκπονηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας ή άλλων μαθημάτων υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα (ή και άλλου εκπαιδευτικού) και πρέπει να είναι πρωτότυπες και ομαδικές, με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) έως δέκα (10) μαθητών. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει σε τμήματα με λιγότερους από 4 μαθητές, ενώ στις περιπτώσεις που οι μαθητές του τμήματος είναι από 11 έως 14, να συσταθεί μία ομάδα 11 έως 14 μαθητών. Οι επιβλέποντες καθηγητές μπορούν να είναι δύο και μάλιστα οποιασδήποτε ειδικότητας. Επίσης, ανά τμήμα μπορoύν να υποβληθούν έως τέσσερις (4) εργασίες, δηλ. μπορούν να συμμετάσχουν τέσσερις ομάδες μαθητών με ξεχωριστή εργασία και ενδεχομένως διαφορετικούς επιβλέποντες καθηγητές που διδάσκουν άλλο μάθημα στο τμήμα αυτό. Η έκταση των εργασιών θα είναι από έξι (6) έως δώδεκα (12) σελίδες μεγέθους Α4, με μονό διάστιχο και μέγεθος γραμματοσειράς 12, χωρίς τον υπολογισμό φωτογραφιών, ηχητικών (μουσικών) αρχείων ή βιβλιογραφικών πηγών, μπορούν όμως να είναι και σε μορφή Power Point με δεκαπέντε (15) έως πενήντα (50) διαφάνειες. Διευκρινίζεται ότι η έκταση μπορεί να είναι ελαφρώς μικρότερη ή μεγαλύτερη. Οι διδάσκοντες πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή του τμήματός τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2015 και οι εργασίες να αποσταλούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, ηλεκτρονικά στο [email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα», Προξένου Κορομηλά 23, 546 22 Θεσσαλονίκη (τηλ.: 2310 229778). Επίσης, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των μαθητών του τμήματος καθώς και ο αριθμός των τμημάτων του Γυμνασίου. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (www.imma.edu.gr) θα αναρτηθούν από το Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Μ.Ι.Τ.) του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα ενδεικτικοί τίτλοι εργασιών καθώς και ένας σύντομος γενικός βιβλιογραφικός οδηγός για τους τίτλους αυτούς.

Στα τμήματα που θα εκπονήσουν τις τρεις καλύτερες εργασίες, τις οποίες θα επιλέξει μία Επιστημονική Επιτροπή (που θα αποτελείται -τουλάχιστον κατά το ήμισυ- από μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και η οποία θα συσταθεί από το Σωματείο και το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί με τη συμμετοχή του Υφυπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ θα δοθεί και ένας αριθμός βιβλίων για την ιστορία της Μακεδονίας και της Θράκης. Έπαινοι και βιβλία θα δοθούν επίσης και στις επόμενες 17 εργασίες. Όλα τα βιβλία θα χορηγηθούν από το Σωματείο, το Ίδρυμα, το Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και από άλλους φορείς του δημοσίου. Το Σωματείο και το Ίδρυμα επιφυλάσσονται να αυξήσουν τον αριθμό των επαίνων έως και το 30% των συμμετεχόντων, όπως και να απονείμουν ξεχωριστούς επαίνους σε τρεις εργασίες που θα προέρχονται από Γυμνάσια με μικρό αριθμό μαθητών, δηλ. έχουν μόνο ένα τμήμα ανά τάξη και εδρεύουν εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος πρωτεύουσας κάποιας περιφερειακής ενότητας. Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα λάβουν ατομική βεβαίωση συμμετοχής. Επίσης, το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ορισμένες από τις εργασίες (τμηματικά ή ολόκληρες) που θα υποβληθούν.

Για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, τις θεματικές ενότητες ή προτεινόμενα θέματα: 2310 229778 ή [email protected].

www.imma.edu.gr

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.