OEFEΣτο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.»

Θέμα: Επαναφορά της απαλλαγής ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

Α. Προτεινόμενη Διάταξη:

Προστίθεται στο σχέδιο νόμου νέο Άρθρο 54 αναριθμούμενων των επομένων άρθρων του παρόντος σχεδίου, ως εξής:
«Καταργούνται από της ισχύος τους οι διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχ. β’ της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) καθώς και της παραγράφου 1 στοιχ. β’ του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-7-2015), με τις οποίες τροποποιήθηκε η περ. ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/7-11-2000), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν.2954/2001 (ΦΕΚ Α 255/2-11-2001).»

Β. Αιτιολογική Έκθεση:

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, επαναφέρεται η απαλλαγή των τυπικών υπηρεσιών άτυπης και τυπικής ιδιωτικής εκπαίδευσης από τον ΦΠΑ, όπως αυτός επεβλήθημε τους Ν. 4334/2015 και Ν. 4336/2015.
Η επιβολή ΦΠΑ 23% για το σύνολο της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί κάποια απαίτηση των εταίρων για τη σύναψη ή εκπλήρωση της συμφωνίας, τουναντίον ήταν αποκλειστική ευθύνη και επιλογή της κυβέρνησης. Ο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμότων ελληνικών οικογενειών οι οποίες εν μέσω κρίσης και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων δεν πρέπει να αποστερήσουν από τα παιδιά τους την πρόσβασή τους στη μόρφωση και τις παρεχόμενες διάφορες μορφές εκπαίδευσης.
Επίσης τυχόν διατήρηση και όχι πλήρης κατάργηση του καθεστώτος ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση αναμένεται να έχει τα αντίθετα δημοσιονομικά αποτελέσματα και να οδηγήσει σε πολλές ανεπιθύμητες συνέπειες και αρνητικές συνέργειες τόσο για τους εμπλεκόμενους επαγγελματικούς κλάδους (συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας, πτώση της ζήτησης, μείωση των απολαβών των εκπαιδευτικών λειτουργών, απώλεια θέσεων εργασίας) όσο και για τα έσοδα του κράτους (απώλεια φόρων, απώλεια εισφορών για τα ασφαλιστικά ταμεία, ενίσχυση της παραοικονομίας και αύξηση της μαύρης-αδήλωτης εργασίας) αλλά και για την ελληνική κοινωνία ευρύτερα (οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, άνοδο της ανεργίας).
Η προτεινόμενη κατάργηση του μέτρου, δε θα επιφέρει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που σήμερα επιλέγουν τις υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης, εξακολουθούν να συνεισφέρουν διά της φορολογίας εισοδήματος στη δημόσια εκπαίδευση, έστω και αν δεν κάνουν χρήση των υπηρεσιών της. Σε περίπτωση όμως διαρροής μαθητών από την ιδιωτική προς τη δημόσια εκπαίδευση, λόγω της επιβάρυνσης των υπηρεσιών αυτών με ΦΠΑ, το κράτος θα πρέπει να επωμισθεί και το επιπλέον κόστος από τους γονείς που θα εγγράψουν τα παιδιά τους σε δημόσια σχολεία, το οποίο είναι ανά μαθητή πολύ μεγαλύτερο του αντίστοιχου ΦΠΑ που θα είχε εισπραχθεί. Επομένως, το δημοσιονομικό όφελος λόγω της εκτιμώμενης επιβάρυνσης της δημόσιας εκπαίδευσης και του κρατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση διατήρησης του μέτρου της επιβολής ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, θεωρείται μηδαμινό ή και αρνητικό.
Στην κατεύθυνση της εύρεσης δημοσιονομικώνισόποσωνγια τα 240 εκ. € τα οποία είχαν προβλεφθεί ως αποτέλεσμα της κατάργησης της απαλλαγής του ΦΠΑ από την ιδιωτική εκπαίδευση, προτείνονται 3 επιλογές:
i.    Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση σε τσιγάρα το 2013 ήταν 25 δις τεμάχια, τότε μία αύξηση του παγίου φόρου ειδικής κατανάλωσης από 82,5 ευρώ σε 85,0 ευρώ ανά 1000 τεμάχια, οδηγεί σε 62,5 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα για το κράτος. Από τα λοιπά καπνικά προϊόντα με δεδομένη την κατανάλωση 13,5 εκ. χιλιόγραμμα τα επιπλέον έσοδα είναι 64,8 εκατ. ευρώ.
ii.    Με βάση το γεγονός ότι για το 2015 η τακτική κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων για τον κλάδο σύνταξης του πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ είναι 534,6 εκατ. ευρώ και για το ΤΑΠ – ΔΕΗ είναι 578,7 εκατ. ευρώ, μπορεί να υπάρξει μια περικοπή 10% ήτοι των 53,46 και 57,87 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα, εξοικονομώντας 111,33 εκ. ευρώ.
iii.    Υποθέτοντας με συντηρητικές εκτιμήσεις, ότι τα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων θα εξελίσσονται γύρω από τη μέση τιμή του 1,5 δις ευρώ τότε μια πιθανή αύξηση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 50 του Ν.4002/2011 (Α’ 180) μπορεί να αποδώσει έσοδα μέχρι της τάξης των 75 εκ. ευρώ.

Το συνολικό πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού από τα τρία ισόποσαμπορεί να ανέλθει σε:127,3+ 111,33 + 75 = 313,63 εκ. € ποσό που υπερκαλύπτει σαφώς το ισοδύναμο για την επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση των 240 εκ. €. Μάλιστα η εφαρμογή της επιλογής (iii) μπορεί να τεθεί σε ισχύ από την 1.6.2016 δίχως το άνωθεν συνολικό πλεόνασμα να υπολείπεται του ισόποσου στόχου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.