Έγκριση οργάνωσης Β΄ Αγώνων Λόγου

Έγκριση οργάνωσης Β΄ Αγώνων Λόγου

ypdvmth_main_foto_2015ΘΕΜΑ: «Έγκριση οργάνωσης Β΄ Αγώνων Λόγου – «GREEK FORENSICS 2016» στο Αμερικανικό Κολλέγιο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης».

Σε απάντηση του: με αρ. πρ. 121837/Δ2/30-07-2015 εισερχόμενου εγγράφου του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 15790/09-07-2015 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. πρ. 447/09-06-2015 αίτηση του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διοργάνωση των Β΄ Αγώνων Λόγου – «GREEK FORENSICS 2016» του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθούν από 8 έως 10 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης.

Οι Β΄ Αγώνες Λόγου – «GREEK FORENSICS 2016» του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης απευθύνονται στους μαθητές των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων της χώρας και η συμμετοχή τους είναι προαιρετική.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής των μαθητών, αποστέλλοντας, εγκαίρως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του Διευθυντή του σχολείου, πράξη Συλλόγου, πρόγραμμα και ονομαστικό πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Δανάη Κυριάκη, στο τηλέφωνο: 2310-398.373 και στο email: [email protected] , καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης: www.anatolia.edu.gr .

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους στους εν λόγω μαθητικούς αγώνες θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

                 

                                                                                                                                           

Εσωτερική Διανομή:                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών            ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης

  1. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.

Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων,

Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων

  1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων                            ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήματα Β΄ και Γ΄

 

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».