Μεταπτυχιακό: Ιστορική Δημογραφία – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μεταπτυχιακό: Ιστορική Δημογραφία – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μεταπτυχιακό: Ιστορική Δημογραφία – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει και λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ιστορική Δημογραφία» ως διατμηματικό με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (με έδρα το Μεσολόγγι), σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/16.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ιστορική Δημογραφία».

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 θα δεχθεί μεταπτυχιακούς φοιτητές με διάρκεια φοίτησης δύο ακαδημαϊκά έτη (2015 – 2017). Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα εξάμηνα (τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Ο αριθμός εισακτέων για διετή κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα κριτήρια της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

  • η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας,
  • η γνώση βασικών στοιχείων χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων και ποσοτικών δεδομένων,
  • ο βαθμός πτυχίου «λίαν καλώς», ή/και ο βαθμός «λίαν καλώς» σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ,
  • το βιογραφικό σημείωμα, η σύνταξη ειδικού φακέλου-ερωτηματολογίου επί του αντικειμένου της Ιστορικής Δημογραφίας και η προσωπική συνέντευξη,
  • τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου συνεκτιμάται.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση το βιογραφικό, το βαθμό πτυχίου, τη σύνταξη ειδικού φακέλου-ερωτηματολογίου επί του αντικειμένου της Ιστορικής Δημογραφίας και την προσωπική συνέντευξη. Συνεκτιμάται η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και ο φάκελος υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, από την 20η Μαΐου και, το αργότερο, έως και την 23η Οκτωβρίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην ακόλουθη διεύθυνση.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας
ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία»

Πρωτόκολλο Τμήματος Ιστορίας
Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στο Κτήριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθούν εγκαίρως στους υποψηφίους.

Το κείμενο της Προκήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://history.ionio.gr/postgraduate/demography/) (τηλέφωνο επικοινωνίας 2661087318 και e-mail [email protected]), καθώς και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (με έδρα το Μεσολόγγι).

Αναλυτικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://history.ionio.gr/postgraduate/demography/).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Δημήτριος Ανωγιάτης–Πελέ

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.