ΠΜΣ: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

ΠΜΣ: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

aspaite2-6Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικό Μάνατζμεντ) από 19 Μαΐου μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2015.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων, σε πτυχιούχους των ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΙ) της ημεδαπής και σε πτυχιούχους άλλων ομοταγών Ανωτάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει ως αντικείμενο των παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στις Επιστήμες της Αγωγής επιδιώκοντας οι πτυχιούχοι του να εξοικειωθούν και να εδραιώσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε καινοτομίες των Επιστημών της Αγωγής και ιδιαίτερα στην σχολική ηγεσία, οργάνωση και διαχείριση, καθώς και στη δημιουργία πρωτοποριακών διοικητικών εκπαιδευτικών μοντέλων. Περαιτέρω, να συμβάλει στην προαγωγή της έρευνας και στη δημιουργία νέων καινοτόμων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ειδικότερα επιδιώκει:

 • την εξασφάλιση Διευθυντικών Στελεχών Διοίκησης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
 • την προετοιμασία και κατάρτιση εκπαιδευτικών στελεχών ανωτέρου βαθμού και επιπέδου.

Βασικοί Σκοποί του Προγράμματος

 • Η συνθετική προσέγγιση θεωρίας, επιστημονικής μεθοδολογίας και στρατηγικών για την παραγωγή εφαρμοστέων οργανωτικών και διοικητικών μοντέλων, εκπαιδευτικών πολιτικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
 • Η ενίσχυση των γνώσεων και των εμπειριών για τη διδασκαλία, την ηγεσία, την οργάνωση και τη διαχείριση καινοτομιών στη σχολική μονάδα.
 • Η αξιοποίηση των σύγχρονων διεθνών ερευνητικών ευρημάτων σχετικά με την εκπαιδευτική οργάνωση, διαχείριση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού και την ενσωμάτωση νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στην εκπαίδευση.
 • Η βελτίωση της κατανόησης των πρακτικών ηγεσίας σε κοινωνικό, πολιτισμικό και θεσμικό επίπεδο.
 • Η αξιοποίηση των ΤΠΕ σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης τους για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων.
 • Η εξοικείωση και κριτική θεώρηση σειράς πρακτικών για τη διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική μονάδα και στην εκπαιδευτική κοινότητα.
 • Η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της αξιολόγησης για την οργάνωση του μαθησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και η διασφάλιση της εκπαιδευτικής ποιότητας των σχολικών μονάδων.

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απονομή του τίτλου Master του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται 9 μαθήματα, των οποίων οι τίτλοι δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα προσφέρονται τρία (3) μαθήματα κατά εξάμηνο και είναι όλα υποχρεωτικά. Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική ερευνητική εργασία, η οποία είναι επίσης υποχρεωτική. Επίσης, υποχρεωτικό χαρακτήρα έχουν και μονοήμερες ή διήμερες σεμιναριακές εκδηλώσεις καθώς και πρακτικές ασκήσεις που μπορεί να αποτελούν συνοδευτικό μέρος του προγράμματος. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ως στόχο την κάλυψη επίκαιρων θεμάτων ή την εμβάθυνση επιστημονικών ενοτήτων και είναι δυνατόν να υποσημειώνονται στο πιστοποιητικό αποφοίτησης.

Μαθήματα:

Κάθε μάθημα μπορεί να αποτελεί μια ολοκληρωμένη ενότητα, αλλά μπορεί να είναι και το σύνολο δύο ή και περισσοτέρων συναφών ενοτήτων.

Συνοπτικός πίνακας μαθημάτων

Α/Α Μάθημα Α΄ εξάμηνο Β΄ εξάμηνο Γ΄ εξάμηνο Πιστωτικές μονάδες
1 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 3 ώρες 10
2 Εκπαιδευτική διοίκηση και διοίκηση σχολικών οργανισμών 3 ώρες 10
3 Διασφάλιση ποιότητας 3 ώρες 10
4 Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον 3 ώρες  10
5 Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στην σχολική μονάδα 3 ώρες 10
6 Αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση Σχολικής μονάδας 3 ώρες 10
7 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση της εκπαίδευσης 3 ώρες 10
8 Εκπαιδευτική πολιτική 3 ώρες 10
9 Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση 3 ώρες 10
10 Διπλωματική εργασία 30
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ – ΦΕ – ΠΜ 9 ώρες 9 ώρες 9 ώρες 120

Προϋποθέσεις Πρόσβασης

Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» είναι:

α) Η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ελληνικού ή ξένου, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού όμως προσκομίσουν την ισοτιμία του ακαδημαϊκού τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή άλλο).

β) Η γνώση ξένης Γλώσσας.

γ) Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας (καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος).

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 1. Κατηγορίες υποψηφίων – προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, ΑΣΠΑΙΤΕ και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχιούχοι άλλων ομοταγών ανωτάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, της κείμενης νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.) ή η κατοχή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ανάλογου ξενόφωνου Α.Ε.Ι..

Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού επιτυχόντων που προβλέπεται από την υπουργική απόφαση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:

α. Πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είναι σχετικό με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

γ. Αλλοδαποί και Έλληνες της διασποράς με βάση τις προϋποθέσεις του Νόμου 2083/92, άρθρο 12 (απαιτείται η κατοχή αποδεικτικού της Ελληνικής γλώσσας)

δ. Άτομα με ειδικές ανάγκες που διαθέτουν έγκυρη διάγνωση από εξουσιοδοτημένο δημόσιο φορέα.

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί Επιστήμονες στελέχη φορέων του ΥΠΕΠΘ που υποστηρίζουν υπηρεσίες συναφείς με την ειδίκευση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Ο αριθμός των ως άνω επιπλέον εισαγόμενων ανά ακαδημαϊκό έτος υποτρόφων του Ι.Κ.Υ., αλλοδαπών ή Ελλήνων της διασποράς, στελεχών φορέων του ΥΠΕΠΘ ή ατόμων με ειδικές ανάγκες ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι για τον χαρακτηρισμό ως ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και τις προδιαγραφές του Κανονισμού Σπουδών για την εισαγωγή και εξέταση των υποψηφίων φοιτητών, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις διατάξεις του νόμου για τον τρόπο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές, τα στελέχη εκπαιδευτικών φορέων και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τις καθορισμένες ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, καθώς και να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ..

 

 1. Συνεκτιμώμενα Προσόντα

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Τέτοια προσόντα είναι:

 • η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου,
 • η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ή διοίκηση,
 • η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (περιφερειακού διευθυντή προϊσταμένου εκπαίδευσης, συμβούλου, διευθυντή και υποδιευθυντή σχολείου ή ΣΕΚ),
 • το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και είναι σχετικό με εκπαιδευτικά θέματα,
 • άλλο συγγραφικό έργο,
 • η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου,
 • η κατοχή πτυχίου δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής,
 • η κατοχή πτυχίου Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (προπτυχιακού προγράμματος, Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., Π.Ε.ΣΥ.Π., Γ.Ε.Τ.Ε.)

Υποβολή Δικαιολογητικών

Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου Α.Ε.Ι.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]
 • Άλλα πτυχία Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. [εφόσον υπάρχουν]
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση ή ιδιωτικό τομέα
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση
 • Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα.

Διαδικασία Επιλογής

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών της προκήρυξης, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και την πληρότητα των φακέλων κάθε υποψηφίου και συντάσσει πίνακες των υποψηφίων καταγράφοντας και την ειδικότητα σπουδών τους. Στη συνέχεια, διαβιβάζει τους πίνακες και τους φακέλους των υποψηφίων στην Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), η οποία έχει την ευθύνη και την εποπτεία των περαιτέρω ενεργειών και διαδικασιών της αξιολόγησης και επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η Ε.Ε. του Προγράμματος ελέγχει τους πίνακες και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα αξιολογεί και συντάσσει τους αξιολογικούς πίνακες με βάση τις μονάδες του πίνακα προσόντων που ακολουθεί.

Προσόντα Αξιολογικές μονάδες(μέγιστος βαθμός)
Βαθμός βασικού πτυχίου (μέχρι 10 για τα τμήματα τετραετούς φοίτησης και 11 για τα πενταετή ή εξαετή) 10+1
Βαθμός στην Αγγλική γλώσσα (Proficiency 8, Advanced 6, Lower 4) 8
Διδακτορικό Δίπλωμα 12
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές (8) μη συναφές (4) 8
Πανεπιστημιακό Πτυχίο πέραν του προαπαιτούμενου 4
Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική) ή στη διοίκησηα) 1 έως 2 χρόνια: (4)

β) 3 έως 7 χρόνια: (6)

γ) μεγαλύτερη από 7 χρόνια: (8)

8
Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση (π.χ. περιφερειακός διευθυντής, διευθυντής σχολείου ή ΣΕΚ, σχολικός σύμβουλος, διοικητικός) ή στον ιδιωτικό τομέα ή επιχείρησηα) 1 έως 2 χρόνια: (4)

β) 3 έως 7 χρόνια: (6)

γ) μεγαλύτερη από 7 χρόνια: (8)

8
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές): 1 μονάδα ανά δημοσίευση (μέχρι 4) και πτυχιακή: 1 μονάδα 5
Άλλο συγγραφικό έργο σχετικό με εκπαιδευτικά θέματα (π.χ. εγχειρίδια ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό ή καινοτομία) 2
Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (π.χ. ΕΠΠΑΙΚ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 8
Πτυχία άλλων ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Lower) πέραν της Αγγλικής: 3 ανά γλώσσα και μέχρι δύο γλώσσες. 6
Επιστημονική συζήτηση – συνέντευξη (Colloquium) 20
Σύνολο 100

Ακολουθεί επιστημονική συζήτηση – συνέντευξη (Colloquium) που αξιολογείται με 20%, στην οποία προσέρχονται οι πρώτοι 35 του αξιολογικού πίνακα και όσοι ακολουθούν και έχουν συγκεντρώσει λιγότερα από 20 μόρια από τον τριακοστό πέμπτο (35). Με βάση και τα αποτελέσματα της συζήτησης-συνέντευξης συντάσσεται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων στον οποίο οι πρώτοι 35 γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα και οι υπόλοιποι ανήκουν στους επιλαχόντες και καλούνται, ακολουθώντας πιστά τη σειρά του πίνακα, μόνον στην περίπτωση που ορισμένοι εκ των επιτυχόντων δεν εγγραφούν στο πρόγραμμα μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.

Διάρκεια: 4 εξάμηνα (3+1)

Κόστος: Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και το κόστος ανέρχεται στις 3.500 € το οποίο καταβάλλεται σε τρείς δόσεις ( 1500€ με την εγγραφή, 1000€ στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου και 1000€ στην αρχή του τρίτου εξαμήνου).

Τρόπος και Xώρος Yλοποίησης: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και θα προσφέρεται δύο ημέρες εβδομαδιαίως.

 

Πιστωτικές Mονάδες: Για την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη διπλωματική εργασία.

Τίτλος Σπουδών: Με την ολοκλήρωση τους προγράμματος στους συμμετέχοντες απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master of Arts) στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ: http://www.aspete.gr και στα τηλέφωνα: 2310-833708, 2310-889205, 2310-864250, FAX 2310 842767 Παιδαγωγικό Τμήμα: 210-2896767

Email: [email protected]

                 [email protected]

 

                                                     Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

                                                                           Καθ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».