Η καταστροφή του αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος. Άκαρπες προτάσεις για συνθηκολόγηση.

 

Ι. Κείμενο

Οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ καταλαβόντες αὐτὸν ἔλεγον ὅτι οἱ μετὰ Δημοσθένους παραδεδώκοιεν σφᾶς αὐτούς, κελεύοντες κἀκεῖνον τὸ αὐτὸ δρᾶν· ὁ δ’ ἀπιστῶν σπένδεται ἱππέα πέμψαι σκεψόμενον. ὡς δ’ οἰχόμενος ἀπήγγειλε πάλιν παραδεδωκότας, ἐπικηρυκεύεται Γυλίππῳ καὶ Συρακοσίοις εἶναι ἑτοῖμος ὑπὲρ Ἀθηναίων ξυμβῆναι, ὅσα ἀνήλωσαν χρήματα Συρακόσιοι ἐς τὸν πόλεμον, ταῦτα ἀποδοῦναι, ὥστε τὴν μετ’ αὐτοῦ στρατιὰν ἀφεῖναι αὐτούς· μέχρι οὗ δ’ ἂν τὰ χρήματα ἀποδοθῇ, ἄνδρας δώσειν Ἀθηναίων ὁμήρους, ἕνα κατὰ τάλαντον. οἱ δὲ Συρακόσιοι καὶ Γύλιππος οὐ προσεδέχοντο τοὺς λόγους, ἀλλὰ προσπεσόντες καὶ περιστάντες πανταχόθεν ἔβαλλον καὶ τούτους μέχρι ὀψέ. εἶχον δὲ καὶ οὗτοι πονήρως σίτου τε καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἀπορίᾳ. ὅμως δὲ τῆς νυκτὸς φυλάξαντες τὸ ἡσυχάζον ἔμελλον πορεύσεσθαι. καὶ ἀναλαμβάνουσί τε τὰ ὅπλα καὶ οἱ Συρακόσιοι αἰσθάνονται καὶ ἐπαιάνισαν. γνόντες δὲ οἱ Ἀθηναῖοι ὅτι οὐ λανθάνουσι, κατέθεντο πάλιν πλὴν τριακοσίων μάλιστα ἀνδρῶν· οὗτοι δὲ διὰ τῶν φυλάκων βιασάμενοι ἐχώρουν τῆς νυκτὸς ᾗ ἐδύναντο.

Πηγή: TLG

Λεξιλόγιο

  • καταλαμβάνω= καταφθάνω
  • ἀπιστῶ= δεν πιστεύω
  • ξυμβαίνω= συνθηκολογώ
  • ἀφίημι= αφήνω ελεύθερο

 

ΙΙ. Παρατηρήσεις

1.«ὅμως δὲ τῆς νυκτὸς… ᾗ ἐδύναντο».Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 10

2.Ποια πληροφορία έδωσαν οι Συρακούσιοι στον Νικία και τι έκανε αυτός για να εξακριβώσει την αλήθεια των λεγομένων τους;

Μονάδες 10

 

3.Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

α) Να εντοπίσετε τρία ρήματα σε παρατατικό και να γράψετε τον αόριστο β´ στον ίδιο τύπο.

β) Να εντοπίσετε τρία ουσιαστικά της γ´ κλίσης και δύο της β´ και να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

γ) Να εντοπίσετε τη δεικτική αντωνυμία του κειμένου και να γράψετε την κλητική ενικού στο αρσενικό και το θηλυκό.

Μονάδες 10

4.α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του αποσπάσματος.

Οἱ δὲ Συρακόσιοι τῇ ὑστεραίᾳ καταλαβόντες αὐτὸν ἔλεγον ὅτι οἱ μετὰ Δημοσθένους παραδεδώκοιεν σφᾶς αὐτούς, κελεύοντες κἀκεῖνον τὸ αὐτὸ δρᾶν· ὁ δ’ ἀπιστῶν σπένδεται ἱππέα πέμψαι σκεψόμενον. ὡς δ’ οἰχόμενος ἀπήγγειλε πάλιν παραδεδωκότας, ἐπικηρυκεύεται Γυλίππῳ καὶ Συρακοσίοις εἶναι ἑτοῖμος ὑπὲρ Ἀθηναίων ξυμβῆναι, ὅσα ἀνήλωσαν χρήματα Συρακόσιοι ἐς τὸν πόλεμον, ταῦτα ἀποδοῦναι, ὥστε τὴν μετ’ αὐτοῦ στρατιὰν ἀφεῖναι αὐτούς·

β)καταλαβόντες, σκεψόμενον. Να αναγνωρίσετε τις μετοχές και να δηλώσετε αν είναι συνημμένες ή απόλυτες.

Μονάδες 10

 

Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών   

 

 

 

 

 

 

http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=748940
https://www.facebook.com/manolis.manos.311/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.