Εκπαιδευτικό  ραδιόφωνο kyklosradio

Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο kyklosradio

 radiofoniki-ekpmompiΣας  ενημερώνουμε  για  τη  λειτουργία  του  εκπαιδευτικού  ραδιοφώνου kyklosradio το  οποίο  εκπέμπει  διαδικτυακά  από  την  ιστοσελίδα  της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δράμας  (www.didedra.gr)  ή  απευθείας  από  τη διεύθυνση www. kyklosradio.gr.          Το  ραδιόφωνο εκπέμπει  ένα  σύνολο  προγραμμάτων  εκπαιδευτικού  και παιδαγωγικού περιεχομένου, προσαρμοσμένων στη σύγχρονη πραγματικότητα, στα άμεσα ενδιαφέροντα της εκπαιδευτικής κοινότητας και στις σύγχρονες εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσονται  αποβλέπουν στη ενημέρωση  αλλά  και  στην  αλληλεπίδραση  των  εμπλεκομένων  στη  μαθησιακή διαδικασία  μαθητών/τριων,  εκπαιδευτικών,  γονέων  και  κηδεμόνων  τωνμαθητών/τριων  και  γενικότερα  της  κοινωνίας,  ενώ  υποστηρίζουν  τη  μάθηση,  την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και γενικότερα τη δια βίου μάθηση.

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».